Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έγκριση 180 συμβάσεων σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 21:57 Έγκριση 180 συμβάσεων σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση εγκρίθηκαν εκατόν ογδόντα (180) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Εντός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, υπάρχουν τέσσερις (4) θέσεις σε ένα Νομικό Πρόσωπο αυτό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου.