Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μεγάλη Τρίτη Οικονομική στο Δήμο Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 23 Απριλίου 2019 08:00 Μεγάλη Τρίτη Οικονομική στο Δήμο Λαμιέων

Οκτώ (8) θέματα περιλαμβάνει η.. προπασχάλια Οικονομική Επιτροπή στο Δήμο Λαμιέων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του προέδρου της Γιάννη Ρούλια, η 16η φετινή συνεδρίασή της θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 2019 στις 12:00’ το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Δείτε την ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 15/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα 2ο :  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Θέμα 3ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY  - EΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ»
Θέμα 4ο : EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ »
Θέμα 5ο : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.92/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ »  &  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ EK NEOY   TΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα 6ο : EΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου  & 2ου   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
Θέμα 7ο : ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Θέμα 8ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 7915/22-2-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΓΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ