Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μετά την Πρωτομαγιά η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής του Δήμου Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019 18:47 Μετά την Πρωτομαγιά η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής του Δήμου Λαμιέων

Με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.

Τα θέματα της 17ης συνεδρίασης:

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 16/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ

Θέμα 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1o ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2019

Θέμα 3ο : ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΤΟΥ Ν. 4509/2017 ΚΑΙ ΤΗΝ 13022/19-4-2018 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1377/Τ. Β’/24-4-2018), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/Τ.Β’/ 27-8-2018) ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

Θέμα 4ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ