Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Χορήγηση Ειδικότητας Παθολογικής Νοσηλευτικής από το Νοσοκομείο Λαμίας

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 17:54 Χορήγηση Ειδικότητας Παθολογικής Νοσηλευτικής από το Νοσοκομείο Λαμίας

Η προκήρυξη των θέσεων των ιατρών ΕΣΥ…

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη για την αναγνώριση του ΓΝ Λαμίας, ως νοσοκομειακή μονάδα κατάλληλη να χορηγεί την Ειδικότητα Παθολογικής Νοσηλευτικής.

Η απόφαση είχε ανακοινωθεί πριν το Πάσχα και επισημοποιήθηκε με το ΦΕΚ 1786 (τεύχος Β’) με ημερομηνία 21 Μαΐου 2019.

Το Νοσοκομείο Λαμίας γίνεται το 8ο στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει την Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διοικητής του Νοσοκομείου Λαμίας Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για βελτίωση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και αναβάθμιση των γνώσεων των στελεχών και των υπαλλήλων του, η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευσή τους, αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ικανοποίηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Η εκπαιδευτική πολιτική του Νοσοκομείου, μέσω της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) των υπαλλήλων του, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς οι αλλαγές, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και η εισαγωγή νέων πληροφοριών στο χώρο της υγείας, δημιουργούν ανάγκες εκπαίδευσης και έχει ως πρωταρχικούς στόχους την επαγγελματική ολοκλήρωση, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους και την εσωτερική αναπαραγωγή και ανάδειξή τους.

Η σωστή προετοιμασία Ειδικών Νοσηλευτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αναφορικά µε την εξέλιξη της Νοσηλευτικής Επιστήµης.

Η αναγκαιότητα για καλύτερες και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε συνδυασµό µε την συνεχιζόμενη ανάπτυξη και εξειδίκευση, τόσο των γνώσεων, όσο και των δεξιοτήτων, καθιστούν τις Νοσηλευτικές Ειδικότητες απαραίτητες.

Επιμέρους στόχοι αποτελούν, η πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων καθώς και η επικαιροποίηση και βελτίωση της υπάρχουσας γνώσης, η μείωση του εργασιακού άγχους, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας, λιγότερα επαγγελματικά ατυχήματα και λάθη, καλύτερο εργασιακό κλίμα και επαγγελματική ικανοποίησή τους».

Προκήρυξη θέσεων

Εντωμεταξύ προκηρύχθηκαν από τη Διοίκηση του ΓΝ Λαμίας οι δέκα (10) θέσεις ιατρών ΕΣΥ που σας είχαμε προαναγγείλλει.

· Δυο (2) θέσεις Επιμελητών Β’ Αναισθησιολογίας για το Αναισθησιολογικό Τμήμα

· Δυο (2) θέσεις Επιμελητών Β’ Ακτινοδιαγνωστικής για το Τμήμα Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονικός –Μαγνητικός Τομογράφος)

· Μια (1) θέση Επιμελητή Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογίας

· Μια (1) θέση Επιμελητή Β’ Ουρολογίας

· Μια (1) θέση Επιμελητή Β’ Νευρολογίας

· Μια (1) θέση Επιμελητή Α’ Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

· Μια (1) θέση Επιμελητή Β’ Παθολογικής Ανατομικής

· Μια (1) θέση Επιμελητή Α’ Καρδιολογίας (Μονάδα Στεφανιαίων Νόσων-Αιμοδυναμικό Εργαστήριο)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 11/06/2019 ώρα 12.00 και λήγει στις 01/07/2019 ώρα 12.00.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει πραγματοποιηθεί επίσης η επιλογή από προκηρύξεις μέσα στο 2018 και εκκρεμούν οι αποφάσεις διορισμού για 11 μόνιμες θέσεις ιατρών, ήτοι:

• 5 θέσεις Μονίμων Ιατρών για την Στελέχωση του ΤΕΠ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄& Β΄

• 1 θέση Μόνιμου Ιατρού ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ– ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

• 2 θέσεις Μονίμων Ιατρών ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

• 2 θέσεις Μονίμων Ιατρών ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ– ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

• 1 θέση Μόνιμου Ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄