Θέσεις εργασίας στη Λαμία από τη ΔΕΗ ΑΕ

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 21:22 Θέσεις εργασίας στη Λαμία από τη ΔΕΗ ΑΕ

Την πρόσληψη  ογδόντα έξι (86) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, ανακοίνωση η ΔΕΗ ΑΕ.

Τρεις θέσεις είναι για το Γραφείο Πωλήσεων Λαμίας με ειδικότητα ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Τόπος

απασχόλησης

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

500 Διεύθυνση Πωλήσεων Βόρειας  Ελλάδας Θεσσαλονίκη

(δ. Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

 

8 μήνες

 

12
501 Διεύθυνση Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας Θεσσαλονίκη

(δ. Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

 

8 μήνες

 

26
502 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Ξάνθης

Ξάνθη

(δ. Ξάνθης)

Ν. Ξάνθης

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
503 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Ξάνθης

Ξάνθη

(δ. Ξάνθης)

Ν. Ξάνθης

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
504 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Καβάλας

Καβάλα

(δ. Καβάλας)

Ν. Καβάλας

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
505 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Καβάλας

Καβάλα

(δ. Καβάλας)

Ν. Καβάλας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
506 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Κομοτηνής

Κομοτηνή

(δ. Κομοτηνής)

Ν. Ροδόπης

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
507 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων

Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη

(δ. Αλεξανδρούπολης)

Ν. Έβρου

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
508 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων

Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη

(δ. Αλεξανδρούπολης)

Ν. Έβρου

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 3
509 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Ορεστιάδας

Ορεστιάδα

(δ. Ορεστιάδας)

Ν. Έβρου

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες  

1

 

 

510 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Σερρών

Σέρρες

(δ. Σερρών)

Ν. Σερρών

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
511 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Σερρών

Σέρρες

(δ. Σερρών)

Ν. Σερρών

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
512 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Κιλκίς

Κιλκίς

(δ. Κιλκίς)

Ν. Κιλκίς

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 3
513 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Κοζάνης

Κοζάνη

(δ. Κοζάνης)

Ν. Κοζάνης

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
514 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Κοζάνης

Κοζάνη

(δ. Κοζάνης)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
515 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Γρεβενών

Γρεβενά

(δ. Γρεβενών)

Ν. Γρεβενών

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
516 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Βέροιας

Βέροια

(δ. Βέροιας)

Ν. Ημαθίας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
517 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Έδεσσας

Έδεσσα

(δ. Έδεσσας)

Ν. Πέλλας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
518 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Γιαννιτσών

Γιαννιτσά

(δ. Πέλλας)

Ν. Πέλλας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
519 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Νέων

Μουδανιών

Ν. Μουδανιά

(δ. Νέας Προποντίδας)

Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 4
520 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Πολυγύρου

Πολύγυρος

(δ. Πολυγύρου)

Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
521 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Ιωαννίνων

Ιωάννινα

(δ. Ιωαννιτών)

Ν. Ιωαννίνων

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

 

8 μήνες

1
522 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Ιωαννίνων

Ιωάννινα

(δ. Ιωαννιτών)

Ν. Ιωαννίνων

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

 

8 μήνες

2
523 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Κέρκυρας

Κέρκυρα

(δ. Κέρκυρας)

Ν. Κέρκυρας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

 

8 μήνες

3
524 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Λάρισας

Λάρισα

(δ. Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

 

8 μήνες

1
525 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Λάρισας

Λάρισα

(δ. Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

 

8 μήνες

3
526 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Τρικάλων

Τρίκαλα

(δ. Τρικκαίων)

Ν. Τρικάλων

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

 

8 μήνες

2
527 ΔΠΒΕ / Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου Βόλος

(δ. Βόλου)

Ν. Μαγνησίας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
528 ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Λαμίας

Λαμία

(δ. Λαμιέων)

Ν. Φθιώτιδας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 3

Λεπτομέρειες στη σελίδα της ΔΕΗ ΑΕ

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com