Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σε ΦΕΚ 1.115 θέσεις Ειδικών Φρουρών

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 05 Αυγούστου 2019 09:18 Σε ΦΕΚ 1.115 θέσεις Ειδικών Φρουρών

Αντικαθιστούν θέσεις Αστυφυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. φύλλου 129, τευχ. Α’, δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 86 που προβλέπει τη «Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών, κατάργηση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων και συνοριακών φυλάκων.

Σημειώνουμε ότι η εξαγγελία 1.500 θέσεων ειδικών φρουρών είχε προκαλέσει αντιδράσεις στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ. που έκαναν λόγο «για αστυνομία πολλών ταχυτήτων».

Μάλιστα το ΠΔ προβλέπει εκτός από τη σύσταση 1.115 οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών και την κατάργηση 870 θέσεων αστυφυλάκων και 245 συνοριακών φυλάκων (σύνολο 1.115).

Αναλυτικά τα δύο από τα τρία άρθρα του ΠΔ αναφέρουν:

Άρθρο 1

Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών

Οι οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999, (Α΄ 161), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά χίλιες εκατόν δεκαπέντε (1.115).

Άρθρο 2

Κατάργηση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων και συνοριακών φυλάκων

Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000, (Α΄ 41), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, καθώς και οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2622/1998, (Α΄ 138), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, μειώνονται κατά οκτακόσιες εβδομήντα (870) και διακόσιες σαράντα πέντε (245), αντίστοιχα.