Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ενημέρωση από το Δήμο Λοκρών για τις 100 δόσεις

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2019 13:24 Ενημέρωση από το Δήμο Λοκρών για τις 100 δόσεις

Την καταληκτική ημερομηνία για την ένταξη των ενδιαφερομένων στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις, υπενθυμίζει ο Δήμος Λοκρών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει το χαρακτηρισμό της «τελευταίας ειδοποίησης», όσοι Δημότες και επιχειρήσεις επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, βάσει του άρθρ. 13 του Ν. 4611/2019, καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αίτησης είναι η 30η  Σεπτεμβρίου 2019.