Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πέρασαν από την Αποκεντρωμένη οι αποφάσεις του Δήμου Λαμιέων για τις Επιτροπές

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2019 13:00 Πέρασαν από την Αποκεντρωμένη οι αποφάσεις του Δήμου Λαμιέων για τις Επιτροπές

Με δύο αποφάσεις του ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, χαρακτήρισε ως νόμιμες ισάριθμες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων για την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

«Θεωρούμε νόμιμη την υπ’ αριθμ. 313/2019 (και 314/2019) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων (αριθμ.15/2019 Πρακτικό), αναφορικά με την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του οικείου Δήμου, για τη θητεία από 1-9-2019 έως 6-11-2021».