Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άκυρη η εκλογή Γραμματέα στο Δήμο Καμένων Βούρλων

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2019 17:42 Άκυρη η εκλογή Γραμματέα στο Δήμο Καμένων Βούρλων

Νόμιμες οι αποφάσεις για τα μέλη της Οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής…

Λάθος διαδικασία ως προς την ανάδειξη Γραμματέα ακολούθησε στις πρόσφατες δημαιρεσίες ο Δήμος Καμένων Βούρλων, με αποτέλεσμα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να γυρίσει ως άκυρη την εκλογή του Λεωνίδα Πενταλιού στη συγκεκριμένη θέση από την πλευρά της πλειοψηφίας.

Αντίθετα ως προς το σκέλος της εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου ο ελεγκτής νομιμότητας των ΟΤΑ, έκρινε τις διαδικασίες και τις αποφάσεις νόμιμες.

Το σκεπτικό της Αποκεντρωμένης ακολούθησε το άρθρο 64 παρ. 3γ του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) το οποίο δυστυχώς πολλοί τον ερμηνεύουν λανθασμένα και που υπαγορεύει στο σημείο που δεν προτείνει η ελάσσων μειοψηφία υποψήφιο, αυτός να προκύπτει από το σύνολο των δημοτικών συμβούλων. Με λίγα λόγια όπου προτάθηκε συγκεκριμένος/η σύμβουλος για την κάλυψη θέσης που δε δέχτηκε η μειοψηφία, υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας αφού ο κάθε σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει από το σύνολο των συναδέλφων του.

Σύμφωνα με το νόμο η εκλογή θα επαναληφθεί την 1η Κυριακή μετά την παραλαβή της ακυρωτικής απόφασης.

Σημειώνουμε τέλος ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καμένων Βούρλων για τα μέλη της Οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής κρίθηκαν νόμιμες.