Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αυτά είναι τα ολιγομελή τμήματα Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 19:16 Αυτά είναι τα ολιγομελή τμήματα Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού

Με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη εγκρίθηκε ο πίνακας με τα ολιγομελή τμήματα Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού που θα λειτουργήσουν κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και μετά από σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Στη Φθιώτιδα ο αριθμός των τμημάτων είναι 56 και μπορείτε να τα δείτε στον παρακάτω πίνακα ανά Σχολείο και Τάξη (και αριθμό μαθητών):