Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Στυλίδας: Θα εφαρμοστούν τα μέτρα στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της Στυλίδας

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 20:29 Δήμος Στυλίδας: Θα εφαρμοστούν τα μέτρα στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της Στυλίδας

Νοικοκυριό στο κέντρο της πόλης της Στυλίδας και σε άλλα κεντρικά σημεία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΟΚ και τις κυκλοφοριακές μελέτες, προτίθεται να βάλει η νέα δημοτική αρχή.

Διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου με το οποίο ενημερώνονται σχετικά οι δημότες, καθώς θα υπάρξει περίοδος προσαρμογής:

«Η Δημοτική Αρχή Στυλίδας λαμβάνοντας υπόψη τις υπ’ αρίθμ. 109/2003 και 207/2009 κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας με τις οποίες εγκρίθηκαν οι από 21/3/2003 και 17/9/2009 κυκλοφοριακές μελέτες με τίτλο <<Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη κεντρική περιοχή της Στυλίδας>> και <<Μελέτη Κυκλοφοριακής Ρύθμισης εντός Σχεδίου Πόλης της Στυλίδας >>  προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα -  πλατείες) και κεντρικά σημεία της πόλης της Στυλίδας ενημερώνει τους Δημότες ότι θα προβεί άμεσα στη τοποθέτηση ενημερωτικών  σημειωμάτων στα παράνομα  σταθμευμένα οχήματα με σκοπό την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης (δρόμος, πλατεία, πεζοδρόμια, πάρκα) πριν την επιβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ κυρώσεων και προστίμων.»