Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πότε επιτρέπεται το κυνήγι στο Αταλαντονήσι

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019 13:01 Πότε επιτρέπεται το κυνήγι στο Αταλαντονήσι

Έγκριση προγράμματος κυνηγίου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή για την περίοδο 2019 – 2020.

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Θήρας της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2019-2020.

Βασική προϋπόθεση για να κυνηγήσει κανείς στο νησί της Αταλάντης, είναι να έχει άδεια κυνηγίου, Γενικής, Περιφερειακής ή Τοπικής, που να ισχύει και για το Νομό Φθιώτιδας.

Επίσης να έχει αποκτήσει την Ειδική άδεια για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή.

Στις βασικές υποχρεώσεις των κυνηγών εντός της ΕΚΠ Αταλαντονησίου είναι να φέρει μαζί του ένα κυνηγετικό όπλο, μονόκαννο ή δίκαννο, ενώ στην περίπτωση επαναληπτικού (καραμπίνα) επιτρέπεται εφόσον μπορεί να δεχτεί γέμισμα με τρία (3), το πολύ, φυσίγγια. Για όλα τα όπλα που θα χρησιμοποιηθούν στο κυνήγι, πρέπει να έχουν εκδοθεί και να είναι σε ισχύ, οι σχετικές άδειες κατοχής αυτών.

Για το κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και του αγριοκούνελου, απαγορεύεται η χρήση φυσιγγίων κάτω του Νο 5.

Για το κυνήγι του αίγαγρου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια . Τα εννεάβολα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται . Επίσης διευκρινίζεται ότι στο κυνήγι του αίγαγρου απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κυνηγετικών σκύλων γενικώς.

Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου αρχίζει:

Α) Για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου, στις 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα Σάββατο και λήγει στις 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα Σάββατο και

Β) Για το κυνήγι αιγάγρου, στις 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα Παρασκευή.

Ημέρες κυνηγίου ορίζονται:

α) Για πτερωτά θηράματα και αγριοκούνελο: Σάββατο

β) Για τον αίγαγρο: Παρασκευή

Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Φθ/δας είναι δυνατό οι ανωτέρω ημερομηνίες να τροποποιούνται, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Περισσότερες πληροφορίες στη Διεύθυνση Δασών και στο Δασαρχείο Αταλάντης.