Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019 19:46 Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Λαμιέων

Με απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων Θύμιου Καραΐσκου, δόθηκε η εξουσιοδότηση υπογραφής προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου.

Συγκεκριμένα εξουσιοδοτούνται οι πρόεδροι να υπογράφουν, με «Εντολή Δημάρχου», τα ακόλουθα:

1.- Κάθε έγγραφο με αρμοδιότητα εκχωρημένη απευθείας από το Νόμο,

2.- Βεβαιώσεις Μονίμου κατοικίας χωρικής αρμοδιότητας εκάστης,

3.- Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών,

4.- Την έκδοση και υπογραφή Διαβιβαστικών έγγραφων προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, για θέματα ενημέρωσης, διευκρινίσεων και αποστολής στοιχείων και προς τους πολίτες για θέματα των Κοινοτήτων.