Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νόμιμες οι αποφάσεις στις δημαιρεσίες του Δήμου Στυλίδας

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 10:12 Νόμιμες οι αποφάσεις στις δημαιρεσίες του Δήμου Στυλίδας

Επικυρώθηκαν από τον ελεγκτή νομιμότητας των ΟΤΑ οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θυμίζουμε ότι η θητεία των παραπάνω είναι από 8-9-2019 έως 6-11-2021.