Εκτύπωση αυτής της σελίδας

307 συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε Δήμους της χώρας

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019 07:52 307 συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε Δήμους της χώρας

Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Θεωδορικάκου, εγκρίθηκαν 307 συμβάσεις μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Για τις υπηρεσίες που ελέγχονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, υπάρχουν 10 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) για το Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Παιδείας του Δήμου Τεμπών.