Προκήρυξη εννέα θέσεων στο Δημοτικό Ωδείο Λαμίας

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019 20:36 Προκήρυξη εννέα θέσεων στο Δημοτικό Ωδείο Λαμίας

Μέχρι 1 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων...

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου που εδρεύει στην Λαμία, ανακοίνωσε ο Δήμος Λαμιέων.

Αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Λαμιέων στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού, τηλ. 2231351027, 2231351095.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 22/09/2019 και η προθεσμία είναι μέχρι την 01/10/2019.

Για τα απαιτούμενα προσόντα και την εμπειρία διαβάστε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com