Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα προκήρυξης και πίνακες εκπαιδευτικών των ΙΕΚ

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019 10:36 ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα προκήρυξης και πίνακες εκπαιδευτικών των ΙΕΚ

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1Α/2019.

Περισσότερα δείτε ΕΔΩ.

Επίσης ανακοινώθηκαν οι αρχικοί πίνακες αξιολόγησης εκπαιδευτών των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2019-2020.

Οι υποψήφιοι δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, από την Τετάρτη 2-10-2019 έως και την Παρασκευή 4-10-2019.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ