Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μία ακόμη θέση ειδικού συνεργάτη για το Δήμο Στυλίδας

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2019 18:11 Μία ακόμη θέση ειδικού συνεργάτη για το Δήμο Στυλίδας

Την πλήρωση μιας (1) ακόμη θέσης ειδικού συνεργάτη, αυτή τη φορά σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού και υποστήριξης ευπαθών οµάδων, γνωστοποίησε η Δήμαρχος Στυλίδας Βιργινία Στεργίου.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ∆ήµου, Ελ. Βενιζέλου 31 - Τ.Κ. 3500 Στυλίδα (Γραφείο ∆ιοικητικής Μέριµνας και Ανθρώπινου ∆υναµικού, τηλ. επικοινωνίας 2238350140) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η πλήρωση της θέσης θα διενεργηθεί µε απόφαση της ∆ηµάρχου, η οποία και θα επιλέξει, εκ των εχόντων τα απαιτούµενα προσόντα, τον κατά την απόλυτη κρίση της κατάλληλο υποψήφιο.

Για τα απαραίτητα προσόντα και δικαιολογητικά πατήστε ΕΔΩ.

Θυμηθείτε: Ειδικό συνεργάτη ζητεί η Δήμαρχος Στυλίδας