Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προσωρινά αποτελέσματα για τις θέσεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2019 21:11 Προσωρινά αποτελέσματα για τις θέσεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Μέχρι 14 Οκτωβρίου οι ενστάσεις…

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων ορίζεται από 5 Οκτωβρίου 2019 έως και την πάροδο της 14ης Οκτωβρίου 2019, ημέρας Δευτέρας.