Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οικονομική τη Δευτέρα στα Καμένα Βούρλα

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019 16:28 Οικονομική τη Δευτέρα στα Καμένα Βούρλα

Με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 στις 13:00’ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καμένων Βούρλων.

Με εξαίρεση τη σύνταξη των αποτελεσμάτων χρήσης και των οικονομικών μεγεθών του προηγούμενου έτους, όλα τα υπόλοιπα θέματα αφορούν νομικές υπηρεσίες για αγωγές και εφέσεις.

Αναλυτικά:

1. Έγκριση της αριθµ. 8190/3-10-2019 απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Αργυροπούλου Βασιλικής)

2. Έγκριση της αριθµ. 8.360/9-10-2019 απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Μαρίας Αντωνίου Γουλιώτη κ.λ.π.)

3. Έγκριση της αριθµ. 8361/9-10-2019 απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Μαρία Αντωνίου Γουλιώτη)

4. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Χρυσοστόµου Κατσίκα του Κων/νου)

5. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (έφεση ∆ήµου κατά Κων/νου Κυριτσόπουλου)

6. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (έφεση ∆ήµου κατά Κασούνη Αθανάσιου)

7. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (έφεση ∆ήµου κατά Μπέλλη Ελένης)

8. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισµού, ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2018