Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019 08:57 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι μεταθέσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή, δυνάμει του άρθρου 254 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70).

Στον αναλυτικό πίνακα υπάρχουν δύο μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής από τη Φθιώτιδα προς Α’ Μαγνησίας και Λάρισα και μία προς Φθιώτιδα της ίδιας ειδικότητας με οργανική θέση στη Βοιωτία.

Οι μετατιθέμενοι θα παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους.