Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οκτώ θέσεις μέσω ΑΣΕΠ στη Στερεά για τον ΟΣΕ

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 10:24 Οκτώ θέσεις μέσω ΑΣΕΠ στη Στερεά για τον ΟΣΕ

160 προσλήψεις με 12μηνη σύμβαση…

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συγκεκριμένα 12 μηνών (8ωρη απασχόληση), συνολικά εκατόν εξήντα (160) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεών του, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.).

Η κατηγορία είναι ΥΕ Φυλάκων και υπάρχουν θέσεις στους νομούς Αττικής, Εύβοιας (4 θέσεις στο Δήμο Χαλκιδέων), Βοιωτίας (4 θέσεις στο Δήμο Αλιάρτου), Αχαΐας, Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Δράμας, Λάρισας (10 θέσεις στο Δήμο Λαρισαίων) και Έβρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Καρόλου 1-3, Τ.Κ.104 37 Αθήνα,

απευθύνοντάς την στην «Κεντρική Διεκπεραίωση», η οποία ευρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Καρόλου.

Περισσότερα ΕΔΩ.