Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το ταμείο είναι μείον στο Δήμο Λοκρών!

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 08:18 Το ταμείο είναι μείον στο Δήμο Λοκρών!

Ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια οι υποχρεώσεις με τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με το Δήμαρχο Θανάση Ζεκεντέ…

Σε δεινή οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται ο Δήμος Λοκρών, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Δημάρχου Θανάση Ζεκεντέ προς τους Δημότες του.

Ο κ. Ζεκεντές περιγράφει μια κατάσταση δραματική με υποχρεώσεις προς τρίτους που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια, ενώ υπάρχουν και υποθέσεις που έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης με απαιτήσεις έναντι του Δήμου πλέον του 1,3 εκατομμυρίων!

Την ίδια ώρα το υπόλοιπο ταμείου ανέρχονταν σε μόλις 266.484,25€, ποσό που δε φτάνει ούτε για τη μισθοδοσία μηνός.

Διαβάστε παρακάτω την «Ενημέρωση του Δημάρχου Λοκρών Θανάση Ζεκεντέ για τις οικονομικές οφειλές του Δήμου»:

«Στην έναρξη αυτής της δημοτικής περιόδου θεωρώ υποχρέωσή μου, να ενημερώσω τους συμπολίτες μου σχετικά με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκότανο Δήμος στις 31/08/2019, όπως άλλωστε είχα προεκλογικά δεσμευτεί να κάνω. Αυτό είναι απαραίτητο, ώστε οι δημότες να κρίνουν την αρχόμενη από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 δημοτική περίοδο, γνωρίζοντας την αλήθεια, με αριθμούς και στοιχεία.

Οι συνεργάτες μου κι εγώ, τους τελευταίους δύο μήνες, προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε και να κατανοήσουμε την πραγματική κατάσταση του ΔήμουΛοκρών. Συνεργαστήκαμε με τις υπηρεσίες του Δήμου και τους υπαλλήλους, ώστε να έχουμε τα αναλυτικά στοιχεία και τις πληροφορίες σχετικά με τους τομείς ευθύνης τους. Εργαστήκαμε, προκειμένου να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι στο πλαίσιο της νομιμότητας, της ηθικής και του χρέους που αναλάβαμε έναντι των Δημοτών.

Βέβαια, γνωρίζαμε ότι πρόκειται να διαδεχθούμε έναδιάτρητο σύστημα διοίκησης,χωρίς διαδικασίες, ένα Δήμο σε οικονομική αδυναμία και ξεπερασμένες από την εποχή υποδομές λειτουργίας. Η κατάσταση που παραλάβαμε ήταν πολύ πιο απογοητευτική από την αναμενόμενη, καθώς ο Δήμος είχε δυσκολία αντιμετώπισης των τρεχόντων οικονομικών υποχρεώσεων του, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του.

Σήμερα με τρόπο θεσμικό, ως Δήμαρχος του Δήμου Λοκρών, έπειτα από τον αρχικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων, είμαι σε θέση να ενημερώσω τους συμπολίτες μας για τα πρώτα δεδομένα που αποτυπώνονται και αφορούν την οικονομική κατάσταση που παραλάβαμε ως νέα Δημοτική Αρχή.

Κατηγορία οφειλών

31.08.2019

   

Προμηθευτές

1.275.953,37

Πρόστιμο για αιγιαλό

329.167,87

Προσαυξήσεις προστίμου

38.351,86

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

83.809,12

Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού

12.240,47

Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων

29.404,06

Πιστωτές Διάφοροι (Αποδοχές προσωπικού, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.ο.κ.)

139.069,06

Δάνεια Τ.Π.Κ.Δ.

273.029,28

Σύνολο οφειλών

2.181.025,09

   

Εκκρεμείς Δικαστικές Αποφάσεις (απαιτήσεις έναντι του Δήμου)

1.329.350,12

   

Χρηματικά Διαθέσιμα την 31.08.2019 (Ταμείο & Τράπεζες)

266.484,25

 

Όπως γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό, η οικονομική κατάσταση στο Δήμο μας, παρά τα όσα ακούγονταν προεκλογικά από την απερχόμενη διοίκηση, δεν είναι ευνοϊκή και ευοίωνη. Το αντίθετο. Ο Δήμος οφείλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους προμηθευτές του, την εφορία, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους πιστωτές κοκ.Το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου στις 31.08.19 ανέρχονταν σε 2.181.025,09€.

Επιπλέον, είναι σε δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεις από το Δήμο από προμηθευτές, υπαλλήλους του Δήμου και τη ΛΑΡΚΟ κ.ο.κ. ύψους 1.329.350,12€, εκ των οποίων στις περισσότερες των περιπτώσεων ο Δήμος έχει χάσει σε πρώτο βαθμό και θα υποχρεωθεί να καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό από τα ανωτέρω χρήματα, ενώ υπάρχουν κι άλλες αγωγές που έχουμε ενημερωθεί πως πρόκειται να ασκηθούν σε βάρος των Δήμου για μη καταβληθέντες υποχρεώσεις του παρελθόντος.

Το υπόλοιπο ταμείου ανέρχονταν σε μόλις 266.484,25€, αν και ο Νόμος προβλέπει πως θα έπρεπε να διατηρείται αποθεματικό ίσο με τρείς φορές το ύψος της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου. Για να ανταποκριθούμε στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου και στις αναγκαίες άμεσες δαπάνες ζητήσαμε και λάβαμε προκαταβολή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων από το Υπουργείο Εσωτερικών ύψους 300.000€, ποσό το οποίο θα αποπληρωθεί σε διάστημα ενός έτους.

Σε ένα από τα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια θα φέρουμε ως διακριτό θέμα την καταγραφή των οικονομικών του Δήμου Λοκρών (σε μορφή ισολογισμού στις 31.08.19 και στοιχείων χρήσης της περιόδου 01.01.19 - 31.08.19), ώστε τόσο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όσο και οι Δημότες να γνωρίζουν με απόλυτη σαφήνεια και καταγραφή την οικονομική κατάσταση που παρέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση, ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ, πως με την καθημερινή μας δουλειά και προσπάθεια, σε συνεργασία με τα στελέχη του Δήμου, η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, θα είναι πλήρως ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ. Οφείλουμε όλοι να κινηθούμε προς την κατεύθυνση εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για ορθοποδήσει οικονομικά ο Δήμος Λοκρών. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς έναντι των προμηθευτών μας και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το διάστημα αποπληρωμής τους.

Τέλος, οι δεσμεύσεις μας που αφορούν το αύριο του ΔήμουΛοκρών, παρά τις δυσκολίες και τα «αναχώματα» θα υλοποιηθούν γιατί ο τόπος μας πρέπει να προχωρήσει μπροστά και θα προχωρήσει.»