«Ζεστή» συνεδρίαση στο Δήμο Λοκρών

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 21:34 «Ζεστή» συνεδρίαση στο Δήμο Λοκρών

Στον απόηχο του ανεπίσημου απολογισμού του νέου Δημάρχου Θανάση Ζεκεντέ για τη δεινή οικονομική κατάσταση του Δήμου Λοκρών, συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 στις 19:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 21 θέματα εκ των οποίων αρκετά «ζεστά» που θα τραβήξουν και το ενδιαφέρον των δημοτών.

Ειδικότερα υπάρχει ο στρατηγικός σχεδιασμός για την 4ετία 2020 – 2023, η συζήτηση για την αναπροσαρμογή τελών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και αυτές των τελών κοιμητηρίου, ενώ θα ορισθούν και τα μέλη των Νομικών Προσώπων του Δήμου και οι εκπρόσωποι στη γενική συνέλευση της ΠΕΔ.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. 12-13-14-15-16-17-18/2019.                       

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μαρία Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο : Ένταξη Δήμου Λοκρών ως συνεργάτης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης υπηρεσιών συμμετοχικής Διαβούλευσης.

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μαρία Γιαννοπούλου)

Θέμα 3ο : Επί αιτήσεως Κας Ασπασίας Καλογεροπούλου περί αντικατάστασης μέλους  Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό.

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μαρία Γιαννοπούλου)

Θέμα 4ο : Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού σχεδιασμού  Δήμου Λοκρών 2020-2023.                      

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Εκλογή των εκπροσώπων δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ..                       

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Αναπροσαρμογή τελών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα .                       

(Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 7ο : Αναπροσαρμογή τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λοκρών .                       

(Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 8ο : Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Λοκρών συγκρότησης Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης, ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων .                       

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Σύμβαση Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο.                       

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Παναγιώτης Καπουκίνης)

Θέμα 10ο : Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου Λοκρών σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».                       

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Παναγιώτης Καπουκίνης)

Θέμα 11ο : Επί αποφάσεως Δ.Σ. 19/158/2019  περί  ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς  και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου (Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ.).                       

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος. Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 12ο : Επί αποφάσεως Δ.Σ. 19/159/2019  περί  ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς  και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, (Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ.).                       

Εισηγήτρια η Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης  Κα Ελένη Κυριάκου)

Θέμα 13ο : Επί αποφάσεως Δ.Σ. 20/189/2019  περί  ορισμού των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης  Δήμου Λοκρών».                       

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κα Ελένη Κυριάκου)

Θέμα 13ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού .                       

(Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Κα Χάιδω Μπονόβα)

Θέμα 14ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2019.             

(Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Κα Χάιδω Μπονόβα)

Θέμα 15ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. .                       

(Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Κα Χάιδω Μπονόβα)

Θέμα 16ο : Επί της αποφάσεως 17/148/2019 περί αιτήσεων δημοτών για αγορά οικογενειακού τάφου.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Κωνσταντίνος Σούλιας)

Θέμα 17ο : Επί της αποφάσεως 6/11/2019 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Κος. Μιχάλης Παπανικολάου)

Θέμα 18ο : Εκμίσθωση Δημοτικού χώρου στη Δ.Ε. Μαλεσίνας  από την εταιρεία COSMOTE.                       

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 19ο : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ¨Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αταλάντης & Δ.Ε. Μαλεσίνας¨.                       

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 20ο : Εκκίνηση διαδικασιών επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου Κάτω Πέλλης Αταλάντης νότια του σχεδίου με τμηματική τροποποίηση του Γ.Π.Σ.                       

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 21ο : Χρηματοδότηση  από ιδίους πόρους του κόστους κατασκευής των διακλαδώσεων των ιδιωτικών συνδέσεων  του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ , Δ.Κ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ, Τ.Κ. ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com