Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προσωρινοί πίνακες εμπειροτεχνών μουσικών

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019 11:49 Προσωρινοί πίνακες εμπειροτεχνών μουσικών

Για τα Μουσικά Σχολεία έτους 2019 – 2020…

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για τα μουσικά σχολεία, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το σχολικό έτος 2019-2020,

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης στοιχείων, μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, στο Υ.ΠΑΙ.Θ., έως και την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019.

Δείτε παρακάτω τον πίνακα με τα ονόματα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: