Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βιργινία Στεργίου: Όχι στην παραπληροφόρηση για τη χρήση των δημοτικών χώρων

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019 20:10 Βιργινία Στεργίου: Όχι στην παραπληροφόρηση για τη χρήση των δημοτικών χώρων

Δελτίο τύπου σχετικά με το πώς μπορούν να διατίθενται οι δημοτικοί χώροι, τις προϋποθέσεις, αλλά και τη διάθεση της δημοτικής αρχής να διευκολύνει το κοινωνικό και πολιτικό ρόλο των συλλόγων, εξέδωσε η Δήμαρχος Στυλίδας Βιργινία Στεργίου.

Αιτία κάποιες φωνές που παραπληροφορούν γύρω από τις πραγματικές προθέσεις του Δήμου Στυλίδας που ενδιαφέρεται τόσο για την τήρηση της νομιμότητας όσο και για τη στήριξη των πρωτοβουλιών των συλλόγων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.

Διαβάστε το σχετικό κείμενο:

«Σύμφωνα με τον υπάρχοντα κανονισμό λειτουργίας του κτιρίου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για τα σχολεία τον Δήμου Στυλίδας (ΟΣΚ), η χρήση τον επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ σε σχολικές μονάδες. Παρόλα αυτά, για τη διευκόλυνση των πολιτιστικών, κοινωνικών, μουσικών και αθλητικών συλλόγων του Δήμου, παραχωρείται η αίθουσα του ΟΣΚ όπως και άλλοι δημοτικοί χώροι, για πραγματοποίηση πολιτιστικών ή κοινωνικών εκδηλώσεων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, πάντα με τη μέριμνα του Δήμου Στυλίδας.

Επισημαίνεται ότι η καθημερινή χρήση του κτιρίου ή άλλων δημοτικών χώρων σε ιδιώτες που έχουν οικονομικές ή εμπορικέ{ συναλλαγές όπως μαθήματα επί αμοιβή, κάτω από την ομπρέλα συλλόγων, πέραν τον ότι πρέπει να είναι σύννομες, δεν επιτρέπεται σε κανένα δημοτικό χώρο. (ΟΣΚ, σχολεία, δημοτικά γυμναστήρια, γήπεδα κλπ).

Επειδή το τελευταίο διάστημα έχει ακουστεί ότι η νέα Δημοτική Αρχή αρνείται να στηρίξει δράσεις των παραπάνω συλλόγων, θα ήθελα να διευκρινίσω τα ακόλουθα:

Κατά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των συλλόγων, έγινε σαφές η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει τις πρωτοβουλίες των συλλόγων του Δήμου μας και τονίστηκε ότι ο Δήμος θα είναι αρωγός σε κάθε δράση που έχει στόχο το καλό των δημοτών. Οι εκπρόσωποι ενημερώθηκαν επίσης ότι στο νέο κανονισμό και στα νέα τέλη που και θα υποβληθούν προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο το επόμενο διάστημα και θα ισχύσουν από το νέο έτος, θα προβλέπεται η καταβολή ενός ανταποδοτικού συμβολικού τέλους για τη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία τόσο του κτιρίου του ΠΣΚ, όσο και των λοιπών δημόσιων χώρων, στην περίπτωση πού κάποιοι σύλλογοι θα χρησιμοποιούν τους δημοτικούς χώρους σε καθημερινή βάση πέραν των προγραμματισμένων εκδηλώσεων.

Περαιτέρω, η όποια συζήτηση αφορά στη χρήση δημοτικών χώρων είναι παραπληροφόρηση, έχει άλλους στόχους και προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας.»