Τεχνικό Πρόγραμμα και πρόγραμμα Χριστουγέννων στο Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 22:19 Τεχνικό Πρόγραμμα και πρόγραμμα Χριστουγέννων στο Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στις 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1), το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού.

Ανάμεσα στα θέματα η ψήφιση του Τεχνικού προγράμματος για το 2020, ο ορισμός εκπροσώπου/ων σε διάφορες επιτροπές και ΔΣ, εγκρίσεις ΑΠΕ έργων, αλλά και ο χριστουγεννιάτικος στολισμός και εκδηλώσεις του Δήμου.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δομοκού στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 2ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΚΑ Α.Ε. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 3ο: Ορισμός τεσσάρων (4) μελών στο Δ.Σ. της "Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιαματικών Λουτρών Δρανίστας - Καΐτσας" (Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ.: 6429/178504/4-11-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021 (Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ.:Φ2.1./6497γ/18-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021 (Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ.΅Φ2.1/6609/14-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 6ο: Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την αριθμ13022/19-04-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τα΄/27-8-2018) και ισχύει (Σχετ.: Η αριθμ 58/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 7ο: Ορισμός Ταμία Δήμου Δομοκού και Νομικών Προσώπων αυτού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 8ο: Έγκριση συνεργασίας με τη EUROBANK και δωρεάν εγκατάστασης δύο POS στα δύο εισπρακτικά κέντρα του Δήμου {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 9ο: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δομοκού, έτους 2020 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δομοκού σε σύσκεψη του Συνδικάτου Συγκολλητών Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου Ν. Φθιώτιδος, με θέμα τη ΛΑΡΚΟ {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 11ο: Εξέταση αιτήματος φοιτήτριας  Τ.Ε.Ι., για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος Νικόλαος}

Θέμα 12ο: Εξέταση αιτήματος φοιτητή Τ.Ε.Ι. για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος Νικόλαος}

Θέμα 13ο: Έγκριση δαπάνης 600,00€ για την προμήθεια εποπτικού και ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δομοκού και Νέου Μοναστηρίου {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος Νικόλαος}

Θέμα 14ο: Έγκριση εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δομοκού για το σχολικό έτος 2019 - 2020 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος Νικόλαος}

Θέμα 15ο: Τροποποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της Πράξης "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση" με κωδικό ΟΠΣ 5002212: α) της υπ΄  αριθμ. 257/2016 για την αντικατάσταση υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου και τον ορισμό υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, β) της υπ΄ αριθμ. 53/2017 όσον αφορά τους χώρους εκπαίδευσης {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος Νικόλαος}

Θέμα 16ο: Έγκριση Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, και 6ου μηνός, οικ. έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ. 17/06/1959 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 17ο: Έγκριση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων 4ου Τριμήνου 2018 και 1ου και 2ου Τριμήνου 2019 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 18ο: Έγκριση απόφασης Προέδρου Κοινότητας Παναγιάς για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 19ο: Έγκριση απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Ομβριακής για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στη θέση "ΒΑΡΚΑ" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 20ο: Έγκριση απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου για την εκμίσθωση στη θέση "ΔΕΚΑΕΦΤΑΡΙΑ" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 21ο: Έγκριση απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Γαβρακίων για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στη θέση "ΠΛΑΤΑΝΟΣ" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 22ο: Έγκριση απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου για την εκμίσθωση Δημοτικού Κτηρίου  στην κεντρική πλατεία Νέου Μοναστηρίου για την τοποθέτηση ΑΤΜ Τράπεζας {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 23ο: Έγκριση απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Εκκάρας για τη δωρεάν παραχώρηση του Γηπέδου Ποδοσφαίρου {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 24ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δομοκού», συνολικού προϋπολογισμού 35.340,00€ με ΦΠΑ24%.  {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 25ο: Έγκριση 9ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου "Αξιοποίηση πηγών Εκκάρας" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 26ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού στην Κοινότητα Δομοκού" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 27ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Διαμόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου Ηρώου 7ης Μαρτίου Παλαμά" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 28ο: Έγκριση 9ης παράτασης του έργου "Βελτίωση αγροτικού δρόμου από την Κοινότητα Βαρδαλή έως ΕΓΣ" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 29ο: Έγκριση 4ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου "Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 ΤΚ Θαυμακού" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 30ο: Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου "Κατασκευή - Επισκευή Εσχαρών Υδροσυλλογής - Τεχνικών Δήμου Δομοκού" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 31ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2019 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 32ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2019 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 33ο: Λήψη απόφασης για το χριστουγεννιάτικο στολισμό και εκδηλώσεις του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com