Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 18:35 Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

Παρακολουθήστε ζωντανά από την αίθουσα της οδού Αινιάνων, τη 19η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων.

Στη συνεδρίαση βρέθηκε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών.

Τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη είναι τα παρακάτω πενήντα (50):

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων  (με τον αναπληρωτή του) στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Αναπτυξιακής  Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΑΣΕ  ΑΑΕ».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων  (με τον αναπληρωτή του) για την εκπροσώπηση του στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος (Ε.Δ.Π) του τοπικού προγράμματος με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων - μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, CLLD/LEADER Παρνασσού-Οίτης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 3ο: Ορισμός μελών συγκρότησης σχολικής εφορείας Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας,  για την περίοδο  από  01/09/2020 έως 31/12/2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 4ο: Εκλογή Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης της από 01/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαμιέων και «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας»

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 5ο: Αμοιβή δικηγορικής εταιρείας – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  ιδιωτικού συμφωνητικού

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 6ο: Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους  και τροποποίηση  του τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 7ο: Ολοκλήρωση του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β΄ΦΑΣΗ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 8ο: Ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  σε  οικονομικό φορέα,  προς  τα  κληροδοτήματα  αυτοτελούς  διαχείρισης   Δήμου  Λαμιέων

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 9ο: Παραχώρηση χώρου για την στέγαση και τη λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.), στο Δήμο Λαμίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 10ο: Καθορισμός διδάκτρων – παροχών του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας για το σχολικό έτος 2019-2020

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 11ο: Eγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 3ο   τρίμηνο έτους 2019 – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 12ο: Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 13ο: Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης  20  στρεμμάτων περίπου στην θέση «Τρόλος» της Κοινότητας Θερμοπυλών  με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 14ο: Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 74 στρεμμάτων περίπου στις θέσεις «Παπαγιάννενα» και «Τσαΐρια» της  Κοινότητας Ροδίτσας  με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 15ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων, για τη λειτουργία του Μουσείου Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 16ο: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Urban Innovative Actions)

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 17ο: Τροποποίηση άρθρου 6.1.4 Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)

Εισηγητής: Αντ/ρχος κα Αμαλία Ποντίκα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 18ο: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 19ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 20ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 21ο: Δ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου  Λαμιέων έτους 2019

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 22ο: Ανάκληση της 417/2019 απόφασης του Δημοτικού Δυμβουλίου αναφορικά με τη «συστέγαση γ΄και  δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων»

Εισηγητής: Αντ/ρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

Θέμα 23ο: Μη έκδοση άδειας λειτουργίας δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντ/ρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

Θέμα 24ο: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας των φύλων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 25ο: Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημ.Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 26ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου .

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημ.Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 27ο: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαμιέων , οικονομικού έτους 2020

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 28ο: Υποβολή πρότασης  στο  «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» -Υ.Π.ΕΝ. για την    «Χρηματοδότηση διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών έτους 2019

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 29ο: Έγκριση υψομετρικής στάθμης (μηκοτομής) οδών στην Τ.Κ. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων  

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 30ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δήμου Λαμιέων για την εκτέλεση του έργου:" Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο Κάστρο Υπάτης» προϋπολογισμού 2.100.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 31ο: Λύση Σύμβασης και Επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης της     Κοινοπραξίας Μελετητών/ Γραφείων Μελετών: ENVIROPLAN Α.Ε., Εμπειρία   Σύμβουλοι Μηχανικοί  Α.Ε. , Λώλος  Θεοφάνης , Αλεξοπούλου Ελένη ,Πολιτόπουλος Βασίλειος , Καμποσιώρα Κωνσταντίνα , Συριανός Γεώργιος ,για την μελέτη : «Μελέτες Ωρίμανσης Χ.Υ.Τ.Α. 9ης Διαχειριστικής  Ενότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 32ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 33ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 34ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 35ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 36ο: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στη Ροδίτσα»  αναδόχου κ/ξ Στεργιόπουλος Χρήστος - Καραντζούνης Γεώργιος , προϋπολογισμού 74.000,00€

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 37ο: Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ν. Βράχας»  αναδόχου Μάρδας Β. – Συνοδινός Ν. – Κατοστάρας Η. Ο.Ε. και προϋπολογισμού 55.000,00€

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 38ο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 6ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λαμίας»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 39ο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευές – Μονώσεις - Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 40ο: Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Χλοοτάπητα Γηπέδων»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 41ο: Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου Αβέρωφ-Νικηφόρου Ουρανού»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 42ο: Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικης  Παραλαβής  του  έργου: «Ασφαλτοστρώσεις  οδών  ΔΕ Υπάτης»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 43ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή-συντήρηση κατακόρυφης σήμανσης δημοτικού οδικού δικτύου»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 44ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 45ο: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «  Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στην ΤΚ Μοσχοχωριου ».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 46ο: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 47ο: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «  Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων ».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 48ο: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 49ο: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 50ο: Έγκριση παράτασης  προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου :  «Επισκευές , Συντηρήσεις, Αποκαταστάσεις, Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com