Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας κι άλλους φορείς

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 17:58 Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας κι άλλους φορείς

282 θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 7Κ/2019, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις οποίες ξεκίνησε (23/12) και θα διαρκέσει έως 10 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Για τις υπόλοιπες 35 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία αρχίζει στις 13 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Αναφερόμαστε στην προκήρυξη θέσεων στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Πέντε συνολικά θέσεις είναι για το ΚΚΠΠ Στερεάς Ελλάδας και άλλες πέντε για το ΘΧΠ Ευρυτανίας