Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλήθος αιτήσεων για τις μόνιμες θέσεις ΥΕ σε προνοιακά ιδρύματα

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 01 Φεβρουαρίου 2020 07:48 Πλήθος αιτήσεων για τις μόνιμες θέσεις ΥΕ σε προνοιακά ιδρύματα

4.195 αιτήσεις υποψηφίων υποβλήθηκαν για τις 35 θέσεις ΥΕ που προβλέπει η προκήρυξη 7Κ/2019 στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης ή και θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω επικουρίας, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 34.234.

Αναλυτικά:

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

18.301

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

5.776

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

10.157