Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΕΗ: «Δε θα παρεμποδίσουμε τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΛΑΡΚΟ»

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020 21:20 ΔΕΗ: «Δε θα παρεμποδίσουμε τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΛΑΡΚΟ»

Οι όροι για να μην κατεβάσει τους διακόπτες…

Τις αποφάσεις της σχετικά με το μείζον θέμα των χρεών της ΛΑΡΚΟ, δημοσιοποίησε το ΔΣ της ΔΕΗ, μετά τη σημερινή (11/2) συνεδρίαση του.

Σε αυτές ξεκαθαρίζει ότι δε θα προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης θέλοντας να προστατεύσει τα δημόσια συμφέροντα, υποστηρίζοντας την ειδική εκκαθάριση που περιγράφεται στην τροπολογία του υπουργείου Ενέργειας και «μη θέλοντας να παρεμποδίσει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε το δελτίο τύπου της εταιρίας ηλεκτρικού:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ συνεδρίασε σήμερα για το θέμα της ΛΑΡΚΟ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ενημέρωση της ΛΑΡΚΟ προς το υπουργείο Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία η προαναγγελθείσα διακοπή της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ θα προκαλούσε σοβαρές βλάβες στον τεχνολογικό εξοπλισμό της εταιρείας,

2. Την επιστολή του Υπουργού Ενέργειας προς τη Διοίκηση της ΛΑΡΚΟ με την οποία ζητεί να μην προβεί σε ενέργειες τεχνολογικού παροπλισμού, ώστε να προστατεύσει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας,

3. Την κατάθεση τροπολογίας του υπουργείου Ενέργειας, με την οποία τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης η ΛΑΡΚΟ

και αναγνωρίζοντας ότι συντρέχουν λόγοι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, αφού με την ειδική εκκαθάριση επιχειρείται η προστασία περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφάσισε να μην παρεμποδίσει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΛΑΡΚΟ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Την πλήρη και έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εφεξής,

2. Την υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον ειδικό διαχειριστή αμέσως μετά τον ορισμό του.

Στην περίπτωση δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, η ΔΕΗ θα εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ήτοι αποστολή εξώδικης επιστολής με προθεσμία 30 ημερών και διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περίπτωση μη ανταπόκρισης, με άρση της εκπροσώπησης από τη ΔΕΗ Α.Ε.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη διεκδίκηση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας.»