Παρακολουθήστε live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 18:08 Παρακολουθήστε live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

41 θέματα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της 3ης πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων που πραγματοποιείται στην αίθουσα της οδού Αινιάνων.

Παρακολουθήστε ζωντανά μέσω του livestreaming από το Δήμο Λαμιέων:

Δείτε παρακάτω τον πίνακα των θεμάτων κατηγοριοποιημένα σε 10 ενότητες:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Θέμα 1ο: Α) Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», Β) Έγκριση σύναψης μεταξύ του Δ.Λ.  και «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»,Γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαμιέων για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Αδελφοποίηση του Δήμου Λαμιέων με το Δήμο Σπάρτης και το Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων. 

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων για την συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Αγροδιατροφική σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 4ο: Ορισμός Προέδρου και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 5ο: Ορισμός εκπροσώπου ( με τον αναπληρωτή του ) για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 6ο: Έγκριση της αριθμ. 3/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιεών με θέμα: « Έγκριση ενεργειών σε σχέση με μίσθιο ακίνητο, στην περιοχή ΄Αγ. Λουκάς, Λαμία».

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Αθανάσιος Ντούζγος

Θέμα 7ο: Έγκριση της αριθμ. 6/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων με θέμα: « έγκριση ενεργειών σε σχέση με μίσθιο ακίνητο, στην πλατεία Αγ. Αθανασίου, Γαλανέικα - Λαμίας».

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Αθανάσιος Ντούζγος

ΘΕΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 8ο: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2020

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του  Ο.Π.Δ. του Δήμου Λαμιέων , έτους 2020

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 10ο: Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 4ο  τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 11ο: Περί «εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Κουμαριτσίου με δημοπρασία» 

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 12ο: Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης δημοτικού  ακινήτου στην Κοιν. Κωσταλεξιου

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 13ο: Κατάπτωση εγγυητικών μισθωτικών συμβάσεων

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 14ο: Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 15ο: Περί «Τροποποίησης μισθωτικής σύμβασης» 

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης για μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων στην τράπεζα της Ελλάδος

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 17ο: Έγκριση τροποποίησης άρθρου 3 κανονισμού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων - γυμναστηρίων του Δήμου Λαμιέων, περί μετονομασίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Λαμίας σε  ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ <<ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ>>.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκκολος

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα 18ο: Αντικατάσταση  εκπροσώπων στην Επιτροπή Πολιτιστικής και  Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Λαμιέων  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 19ο: Έγκριση προγράμματος της Επιτροπής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2020

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

ΘΕΜΑΤΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 20ο: Μίσθωση ακινήτου για στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου του Τ.Δ. Θερμοπυλών

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

Θέμα 21ο: Προσθήκη ένταξης  τοπικών φορέων  στη  Γνωμοδοτική  Επιτροπή   Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 22ο: Α΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου  Λαμιέων έτους 2020

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Συμβουλοσ κ. αθανάσιος Παπαχρήστος

ΘΕΜΑΤΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ  &  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 23ο: Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου στην Κοιν. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων και αποξήλωση κουβουκλίου

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 24ο: Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2020

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

Θέμα 25ο: Έγκριση αριθμού και θέσεων υδρονομικών οργάνων άρδευσης σε Κοινότητες  του Δήμου μας, για την αρδευτική περίοδο 2020.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα 26ο: Παράταση χρόνου ταφής

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 27ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 398/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  ως προς το σκέλος της αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 28ο: Ορισμός Προέδρου και Μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Λαμιέων με το Επιμελητήριο Φθιώτιδας για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  &  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

Θέμα 29ο: Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 30ο: Έγκριση Υψομετρικής Στάθμης (μηκοτομής) οδών στην Κοιν. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 31ο: Αποδοχή της χρηματοδότησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος 1ου & 17ου Δημοτικών σχολείων & 17ΟΥ Νηπιαγωγείου» προϋπολογισμού 489.244,37 € 

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 32ο: Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 33ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 34ο: Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 35ο: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές αποδυτηρίων και περιβάλλοντος χώρου γηπέδου στο Δ.Α.Κ»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 36ο: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 37ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 38ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 39ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 40ο: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Συντήρηση & επέκταση τσιμενταυλακων και τάφρων ΔΕ Λαμίας Υπάτης Γοργοποτάμου Λιανοκλαδιου».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 41ο: Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com