Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιτυχόντες στη Φθιώτιδα μέσω ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:21 Επιτυχόντες στη Φθιώτιδα μέσω ΑΣΕΠ

Θέσεις στον ΟΛΝΕ…

Από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις παρακάτω προκηρύξεις:

Της Προκήρυξης 7Κ/2018, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Αποτελέσματα

Της Προκήρυξης 10Κ/2018, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, έντεκα (11) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Αποτελέσματα

Της Προκήρυξης 2Κ/2018, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εννέα (9) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Επίσης εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς.

Πατήστε στο σύνδεσμό ΕΔΩ για να δείτε τις θέσεις μεταξύ των οποίων και στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.) (ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)