Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη για 1.300 εποχικούς πυροσβέστες – 10 θέσεις στη Φθιώτιδα

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 17:38 Προκήρυξη για 1.300 εποχικούς πυροσβέστες – 10 θέσεις στη Φθιώτιδα

Αποκλειστικά με συστημένη επιστολή ή courier από την Πέμπτη 2 Απριλίου οι αιτήσεις…

Την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών σε προσωπικό στο ΠΣ με διάρκεια σύμβασης έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 και με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική.

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του Κορωνοϊου Covid-19, οι υποψήφιοι από όλη τη Χώρα μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Πέμπτη 02-04-2020 μέχρι και ημέρα Παρασκευή 10-04-2020, στις ταχυδρομικές διευθύνσεις των ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. του Παραρτήματος Β΄, με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

Οι κατηγορίες υποψηφίων είναι δύο (2):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ – Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης - διάσωσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ – Ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων.

Για τη Φθιώτιδα προβλέπονται έξι (6) θέσεις κατηγορίας Α’ και τέσσερις (4) κατηγορίας Β’.

Αντίστοιχα στην υπόλοιπη Στερεά είναι:

Ευρυτανία (3-2)

Φωκίδα (12-8)

Βοιωτία (9-6)

Εύβοια (60-40)

Σύνολο ΠΕ.ΠΥ.Δ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 150

Προκήρυξη

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση