Διά περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020 08:32 Διά περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς

Η 3η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 διά περιφοράς.

Ο Πρόεδρος του ΠΣ Ηλίας Σανίδας, κατόπιν συνεννόησης με τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό, πρόκρινε το συγκεκριμένο τρόπο αντί της τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των συμβούλων που θα συμμετείχαν ανά παράταξη.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το ΠΣ είναι 25 και οι περιφερειακοί σύμβουλοι θα μπορούν από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι να αποστείλουν από τη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, συμπληρωμένο τον πίνακα ψηφοφορίας στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Τα θέματα κατηγοριοποιημένα:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Θέμα  1ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ  α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα  2ο: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για το έτος 2020.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα  3ο: Ετήσιος προγραμματισμός τακτικού προσωπικού έτους 2020 - Πρόσληψη ενός -1- Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Νομική Υπηρεσία της έδρας

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Θέμα  4ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λοκρίδας ΑΕ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης

Θέμα  5ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη στελέχωση της Επιτροπής Ενδικοφανών Προσφυγών της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2, του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Θέμα  6ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020  (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 01).

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα  7ο: Έγκριση  1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Βοιωτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα  8ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2020.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα  9ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2020 (τροπ. 01).

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

Θέμα  10ο: Έγκριση  2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα  11ο: Έγκριση  2ης τροποποίησης  (τροπ. 02) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2020.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 12ο: Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις: ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ166, ΕΠ366, ΕΠ566, ΕΠ766, ΕΠ866 και ΜΠ066,  ΜΠ366, ΜΠ766, ΜΠ966.»

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 13ο: «Έγκριση κατάρτισης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 056/1, ΣΑΕΠ 056/2, ΣΑΕΠ 356/2 και ΣΑΕΠ 656/6».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

Θέμα  14ο: Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα έργα της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600033 και 2019ΕΠ06600005 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

Θέμα  15ο: Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα έργα της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600028 και 2019ΕΠ06600029 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

Θέμα  16ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

Θέμα 17ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα  18ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   και 5ης ΥΠΕ, για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα  19ο: Έγκριση παράτασης της  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την υλοποίηση του έργου «Διεπιστημονική διαγνωστική έρευνα του καθολικού και των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας στη Φωκίδα».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα  20ο: Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για την υπογραφή Προγραμματικής                                                                            Σύμβασης με τον Δήμο Λεβαδέων (Για την Διαχείριση Αρδευτικών Γεωτρήσεων).

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

Θέμα  21ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, για το υποέργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΑΣ» του έργου της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600017, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 22ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2019.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

Θέμα 23ο: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

Θέμα 24ο: 2Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Θέμα  25ο: Εισήγηση περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδού Ψαχνά – Πολιτικά» στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 2+000.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com