Συμεών: «Δεν μπορούσα να φανταστώ έτσι το πρώτο μου Πάσχα μαζί σας»

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 08:02 Συμεών: «Δεν μπορούσα να φανταστώ έτσι το πρώτο μου Πάσχα μαζί σας»

Δεν θα βγει ο Επιτάφιος εκτός εκκλησίας. Μέσα στο ναό θα γίνει και η Ανάσταση. Η εγκύκλιος του Φθιώτιδος  για τις ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Συμεών σχετικά με την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών για τη Μεγάλη Εβδομάδα:

Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών

Πρός ἅπαντα τόν Ἱ. Κλῆρον,
τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 

«Ἀγαπητοί μου καί Ἃγιοι Πατέρες

 Σᾶς διαβιβάζω συνημμένως:

α) τήν ὑπ΄ ἀριθμ. πρωτ. 3018/1654/741/7.4.2020 Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί τῆς τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, συνεπείᾳ τῆς ὑπ΄ ἀριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178 /6.4.2020)» καί β) τήν ὑπ΄ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ.23093 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἲδους  λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 12.4.2020 ἕως καί 20.4.2020» καί δίνω σαφῆ ἐντολή σέ ὃλους σας γιά τήν λεπτομερῆ μελέτη καί
ἀπόλυτη ἐφαρμογή τῶν διαλαμβανομένων καί στίς δύο αὐτές ἀποφάσεις
ἐπισημαίνοντας ὅτι τυχόν ὁλική ἤ μερική μή ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν συνεπάγεται ὂχι μόνο κανονικές, ἀλλά καί ποινικές κυρώσεις καί εὐθύνες, ἡ ἁρμοδιότητα δέ ἐπιβολῆς τῶν τελευταίων ἀνήκει στήν Ἑλληνική Πολιτεία μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται...

Ἰδιαίτερα ἐπισημαίνω στήν ἀγάπη σας τά ἑξῆς:

α) Ὅσοι ἀδελφοί ἱερεῖς ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ, εἲτε λόγῳ ἡλικίας, εἲτε λόγῳ προσωπικοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ, προτρέπονται νά τελέσουν τίς Ἱερές Ἀκολουθίες (πλήν τῆς Θείας Λειτουργίας) στήν οἰκία τους, στό κελλί τους.

β) Ὃλες οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες στούς Ἱερούς Ἐνοριακούς Ναούς θά γίνουν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν μέ εὐθύνη τῶν Ἱερέων. Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες θά συμμετέχουν ἐντός τοῦ Ναοῦ μόνο τά ἑξῆς πρόσωπα:
1) Ἕνας (1) καί μόνο ἱερέας λειτουργός
2) Ἕνας (1) καί μόνο ἱεροψάλτης
3) Ἕνας (1) καί μόνο βοηθός στό Ἱερό Βῆμα
4) Ἕνας (1) λαϊκός ἐπίτροπος ἤ συνεργάτης, γιά νά ὑποβοηθήσει πρακτικά στήν τήρηση τῶν μέτρων.

γ) Στίς Ἱερές Μονές ἀπαγορεύεται ἡ παρουσία λαϊκῶν, πλήν τυχόν τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ ἐφημερίου ἱερέως, μέ σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας κατά τά ἱσχύοντα, ὑπογεγραμμένης ὑπό τοῦ Ἡγουμένου ἤ τῆς Ἡγουμένης τῆς Μονῆς.

δ) Οἱ ἐνοριακοί Ναοί θά εἶναι ἀνοικτοί κάθε ἡμέρα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, ἀπό τίς 11:00 π.μ. ἓως τίς 13:00 μ.μ., πλήν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς (ἀπό τίς 13:00 μ.μ. ἓως τίς 17:00 μ.μ.).

ε) Τό Ἱερό Εὐχέλαιο θά τελεστεῖ τήν Μεγάλη Τετάρτη τό πρωί.

στ) Ὁ Ἐπιτάφιος, περιφορά τοῦ ὁποίου δέν θά γίνει ἐκτός τοῦ Ναοῦ, θά εἶναι λιτά στολισμένος.

ζ) Οἱ καμπάνες θά χτυπήσουν μόνο:
1. Τήν Μεγάλη Παρασκευή πένθιμα.
2. Κατά τήν Τελετή τῆς Ἀναστάσεως πανηγυρικά.

η) Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά γίνει στίς 12 τά μεσάνυχτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί
Ἃγιοί μου Καθηγούμενοι
Σεβαστές μου Γερόντισσες

Γιά τίς ἁμαρτίες μας ἐπέτρεψε ὁ «οἰκτίρμων καί ἐλεήμων» Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός νά βρεθοῦμε σέ αὐτήν τήν κατάσταση.

Ὅταν μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐξελέγην Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας καί ἀνέλαβα ἀπό τίς 16 Νοεμβρίου 2019 τήν διαποίμανση τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, δέν μποροῦσα νά φανταστῶ ὅτι θά ἔλθει μία ἡμέρα, ὃπου θά πρέπει νά ὑπογράψω μία τέτοια Ἐγκύκλιο σάν τήν σημερινή καί ὃτι θά ἑορτάσουμε ἕνα Πάσχα σάν τό φετινό. Τό πρῶτο μου Πάσχα μαζί σας.

Ἡ ἐν Χριστῷ σχέση μας, ὃμως, εἶναι σχέση καρδιᾶς. Θά γιορτάσουμε τό Πάσχα μέσα στόν μυστικό χῶρο τῆς καρδιᾶς μας καί θά κοινωνήσουμε μέ τήν μυστική δύναμη τῆς προσευχῆς ὁ ἕνας τό πρόσωπο τοῦ ἄλλου.

Στηρίξτε, ἀδελφοί μου, σᾶς παρακαλῶ καί ἐσεῖς, ὁ κάθε ἕνας σας ὃπως μπορεῖτε, τόν λαό μας, τούς ἀδελφούς μας, τά παιδιά μας, ὥστε νά ἔχουν ἀγάπη μεταξύ τους, πολλή ὑπομονή καί νά ἐντείνουν τίς προσευχές τους, γιά νά παρέλθει σύντομα αὐτή ἡ δοκιμασία.

Καί νά προετοιμάζονται... Νά προετοιμαζόμαστε ὅλοι μας, γιά τήν ἐπιστροφή μας στήν κανονικότητα τῆς μυστηριακῆς καί λατρευτικῆς μας ζωῆς.

Ὅταν μέ τό καλό λήξουν αὐτά τά μέτρα, θά τελοῦμε, εἰ δυνατόν, κάθε ἡμέρα τήν Θεία Λειτουργία (Ἱερό Σαραντα λείτουργο), γιά νά μεταλαμβάνουν οἱ Χριστιανοί μας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας, ἰδιαίτερα ὅσοι τό στερήθηκαν μέ πόνο αὐτήν τήν περίοδο, καί κυρίως γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν Ἃγιο Θεό, πού θά ἔχει παρατείνει τό Ἔλεός Του σέ μᾶς τούς ἀναξίους καί ἁμαρτωλούς.

Ἀδελφοί μου ἅγιοι καί πεφιλημένοι

Σᾶς ἐπισυνάπτω τέλος καί μία εὐλογία γιά στήριξη δική σας καί τῶν πνευματικῶν μας παιδιῶν. Τό τελευταῖο κήρυγμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας Κυρίου μας Κυρίου Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, Προκαθημένου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τό ὁποῖο ἀπευθύνθηκε σέ ὅλο τό λαό τῆς Πατρίδος μας ἀπό τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἀθηνῶν, τήν Παρασκευή τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Τέλος, θεωρῶ χρέος μου νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν ἀγάπη σας, γιά τήν ὑπεύθυνη στάση σας στήν ἔκτακτη αὐτή ὑγειονομική κρίση, γιά τό ἐκκλησιαστικό σας φρόνημα, γιά τήν ὑπακοή σας, γιά τήν συνεργασία σας καί γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἔχετε πορευθεῖ σέ αὐτήν τήν δύσκολη περίοδο.

Σᾶς εὐλογῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί σᾶς κατασπάζομαι ὅλους μέ ἀγάπη πολλή.

Καλή Ἀνάσταση, ἀδελφοί μου!
Καλή Ἀνάσταση, συνεργοί μου ἐν Κυρίῳ!»

Μετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς καρδιᾶς σας
Ο Μητροπολιτης
ὁ Φθιώτιδος Συμεών

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com