Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακοπή κυκλοφορίας στις σήραγγες Αγίου Κωνσταντίνου

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 17:47 Διακοπή κυκλοφορίας στις σήραγγες Αγίου Κωνσταντίνου

21-22 και 25-26 Απριλίου…

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στις 21-22 και 25-26 Απριλίου και αφορούν εργασίες αναβάθμισης των Συστημάτων των Σηράγγων της Παράκαμψης Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων σε αμφότερους Κλάδους Κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με το έγγραφο της ΔΑ Φθιώτιδας,  θα εφαρμοσθούν ως κάτωθι:

Α) Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας την Τρίτη 21/04/2020:

Για το ρεύμα πορείας προς Λαμία προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ των Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου-Λογγού (Χ/Θ 166+180) και του Δυτικού Ημικόμβου Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 179+895) κατά τις ώρες από 09:00 έως 19:30 σύμφωνα με την τυπική διάταξη ΜΙΔ-10 «εργασίες μικρής διάρκειας - πλήρης αποκλεισμός αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου» και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια εναλλακτικών διαδρομών 35, 36 και 37. Ειδικότερα, τα οχήματα θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Αγίου ΚωνσταντίνουΛογγού και θα ακολουθούν το Παλαιό Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μέσω της παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου-Ασπρονερίου και Περιφερειακής οδού Καμένων Βούρλων και θα επανέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων στην Χ/Θ 179+895. Επιπλέον, κατά τις ως άνω ώρες θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον αυτοκινητόδρομο για τον κλάδο προς Λαμία στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου - Λογγού (Χ/Θ 166+180) και στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λατομείου (Χ/Θ 172+640).

Για το ρεύμα πορείας προς Αθήνα προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ του Δυτικού Ημικόμβου Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 179+895) και του Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου - Λογγού (Χ/Θ 166+180 Χ/Θ) κατά τις ώρες 09:00 έως 19:30, σύμφωνα με την τυπική διάταξη ΜΙΔ-10 «εργασίες μικρής διάρκειας- πλήρης αποκλεισμός αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου» και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια εναλλακτικών διαδρομών 35, 36 και 37. Ειδικότερα, τα οχήματα θα εξέρχονται από το Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων και ακολουθώντας το Παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο (περιφερειακή οδός Καμένων Βούρλων και παραλιακή οδός Ασπρονερίου-Αγίου Κωνσταντίνου) θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου-Λογγού (Χ/Θ 166+180), Εκτός αυτών, θα διενεργηθεί κατά τις ως άνω ώρες αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον αυτοκινητόδρομο για τον κλάδο προς Αθήνα στον Ανατολικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 177+585) και στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λατομείου (Χ/Θ 172+640).

Β) Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας την Τετάρτη 22/04/2020:

Για το ρεύμα πορείας προς Λαμία προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ του Α/Κ Αρκίτσας (Χ/Θ 154+500) και του Δυτικού Ημικόμβο Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 179+895) κατά τις ώρες 09:00 έως 19:30, σύμφωνα με την τυπική διάταξη ΜΙΔ-10 «εργασίες μικρής διάρκειας - πλήρης αποκλεισμός αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου». Ειδικότερα, τα οχήματα θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Αρκίτσας, θα ακολουθούν αρχικά τον αριστερό παράπλευρο, εν συνεχεία στο ύψος της Χ/Θ 163+960, πλησίον οικισμού Αγίου Νικήτα, θα εκτρέπονται στο δεξιό παράπλευρο, συνεχίζοντας μέχρι την κάθετη οδό του Ανισόπεδου Κόμβου Λογγού (Χ/Θ 166+180), όπου θα εκτρέπονται δεξιά και θα ακολουθούν το παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο και μέσω της παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου-Ασπρονερίου και Περιφερειακής οδού Καμένων Βούρλων θα επανέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων στην Χ/Θ 179+895. Η εν λόγω εκτροπή θα διενεργηθεί σύμφωνα με την τυπική διάταξη ΜΙΔ-10 «εργασίες μικρής διάρκειας/ πλήρης αποκλεισμός αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος» και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια εναλλακτικών διαδρομών. Επιπλέον, θα απαιτηθεί αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο προς Λαμία, τόσο στον Α/Κ Αρκίτσας (Χ/Θ 154+500), όσο και στον Α/Κ Λογγού (Χ/Θ 166+180 Χ/Θ) και στον Α/Κ Λατομείου στην Χ/Θ 172+640 με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-8 «εργασίες μικρής διάρκειας- αποκλεισμός κλάδου εισόδου», κατά τις ως άνω ώρες.

Για το ρεύμα πορείας προς Αθήνα προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ του Α/Κ Μώλου (Χ/Θ 190+450) και του Α/Κ Λογγού (Χ/Θ 166+180) κατά τις ώρες 09:00 έως 19:30, σύμφωνα με την τυπική διάταξη ΜΙΔ-10 «εργασίες μικρής διάρκειας- πλήρης αποκλεισμός αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου» και τα εγκεκριμένα Σχέδια 36, 37, 38 και 39. Ειδικότερα, τα οχήματα θα εξέρχονται από τον Α/Κ Μώλου και ακολουθώντας το Παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο, εν συνεχεία την περιφερειακή οδό Καμένων Βούρλων και κατόπιν το παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο, μέσω της παραλιακής οδού Ασπρονερίου-Αγίου Κωνσταντίνου θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λογγού (Χ/Θ 166+180), Εκτός αυτών, για την εν λόγω εκτροπή θα απαιτηθεί αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο προς Αθήνα, στον Α/Κ Μώλου (Χ/Θ 190+450), στον Η/Κ Σκάρφειας (Χ/Θ 185+127), στον Ανατολικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 177+585) και στον Α/Κ Λατομείου στην Χ/Θ 172+640 με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-8 «εργασίες μικρής διάρκειας- αποκλεισμός κλάδου εισόδου» κατά τις ως άνω ώρες.

Γ) Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας το Σάββατο 25/04/2020:

Για το ρεύμα πορείας προς Λαμία προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ του Α/Κ Αρκίτσας (Χ/Θ 154+500) και του Δυτικού Ημικόμβου Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 179+895) κατά τις ώρες 09:00 έως 19:30, σύμφωνα με την τυπική διάταξη ΜΙΔ-10 «εργασίες μικρής διάρκειας- πλήρης αποκλεισμός αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου» και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια εναλλακτικών διαδρομών. Ειδικότερα, τα οχήματα θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Αρκίτσας, θα ακολουθούν αρχικά τον αριστερό παράπλευρο, εν συνεχεία στο ύψος της Χ/Θ 163+960, πλησίον οικισμού Αγίου Νικήτα, θα εκτρέπονται στο δεξιό παράπλευρο, συνεχίζοντας μέχρι την κάθετη οδό του Ανισόπεδου Κόμβου Λογγού (Χ/Θ 166+180), όπου θα εκτρέπονται δεξιά και θα ακολουθούν το παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο και μέσω της παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου-Ασπρονερίου και Περιφερειακής οδού Καμένων Βούρλων θα επανέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων στην Χ/Θ 179+895. Επιπλέον, θα απαιτηθεί αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο προς Λαμία, τόσο στον Α/Κ Αρκίτσας (Χ/Θ 154+500), όσο και στον Α/Κ Λογγού (Χ/Θ 166+180 Χ/Θ) και στον Α/Κ Λατομείου στην 172+640 Χ/Θ με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ8 εργασίες μικρής διάρκειας- αποκλεισμός κλάδου εισόδου, κατά τις ως άνω ώρες.

Για το ρεύμα πορείας προς Αθήνα προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ του Α/Κ Μώλου (Χ/Θ 190+450) και του Α/Κ Λογγού (Χ/Θ 166+180) κατά τις ώρες 09:00 έως 19:30, σύμφωνα με την τυπική διάταξη ΜΙΔ-10 «εργασίες μικρής διάρκειας- πλήρης αποκλεισμός αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου» και τα εγκεκριμένα Σχέδια 36, 37, 38 και 39. Ειδικότερα, τα οχήματα θα εξέρχονται από τον Α/Κ Μώλου και ακολουθώντας το Παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο, εν συνεχεία την περιφερειακή οδό Καμένων Βούρλων και κατόπιν το παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο, μέσω της παραλιακής οδού Ασπρονερίου-Αγίου Κωνσταντίνου θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λογγού (Χ/Θ 166+180). Εκτός αυτών, για την εν λόγω εκτροπή θα απαιτηθεί αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο προς Αθήνα, στον Α/Κ Μώλου (Χ/Θ 190+450), στον Η/Κ Σκάρφειας (Χ/Θ 185+127), στον Ανατολικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 177+585) και στον Α/Κ Λατομείου στην Χ/Θ 172+640 με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-8 «εργασίες μικρής διάρκειας- αποκλεισμός κλάδου εισόδου», κατά τις ως άνω ώρες.

Δ) Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας την Κυριακή 26/04/2020:

Για το ρεύμα πορείας προς Λαμία προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ του Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου-Λογγού (Χ/Θ 166+180) και του Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 179+895) κατά τις ώρες 09:00 έως 19:30 και υποχρεωτική από τον αυτοκινητόδρομο έξοδος μέσω του παλαιού οδικού δικτύου, σύμφωνα με την τυπική διάταξη ΜΙΔ-10 «εργασίες μικρής διάρκειας/πλήρης αποκλεισμός αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος» και από τα εγκεκριμένα Σχέδια 35, 36 και 37. Ειδικότερα, τα οχήματα θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Αγίου  Κωνσταντίνου Λογγού και θα ακολουθούν το Παλαιό Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μέσω της παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου-Ασπρονερίου και Περιφερειακής οδού Καμένων Βούρλων και θα επανέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων στην Χ/Θ 179+895. Επιπλέον, κατά τις ως άνω ώρες θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον αυτοκινητόδρομο για τον κλάδο προς Λαμία στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου - Λογγού (Χ/Θ 166+180) και στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λατομείου (Χ/Θ 172+640), σύμφωνα με την τυπική διάταξη «ΜΙΔ-8: Εργασίες Μικρής Διάρκειας – Αποκλεισμός κλάδου εισόδου».

Για το ρεύμα πορείας προς Αθήνα προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ του Δυτικού Ημικόμβου Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 179+895) και του Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου - Λογγού (Χ/Θ 166+180 Χ/Θ) κατά τις ώρες 09:00 έως 19:30, σύμφωνα με την τυπική διάταξη ΜΙΔ-10 «εργασίες μικρής διάρκειας- πλήρης αποκλεισμός αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου» και από τα εγκεκριμένα Σχέδια 35, 36 και 37. Ειδικότερα, τα οχήματα θα εξέρχονται από το Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων και ακολουθώντας το Παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο (περιφερειακή οδός Καμένων Βούρλων και παραλιακή οδός Ασπρονερίου-Αγίου Κωνσταντίνου) θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου-Λογγού (Χ/Θ 166+180). Εκτός αυτών, θα διενεργηθεί κατά τις ως άνω ώρες αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον αυτοκινητόδρομο για τον κλάδο προς Αθήνα στον Ανατολικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 177+585) και στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λατομείου (Χ/Θ 172+640), σύμφωνα με την τυπική διάταξη «ΜΙΔ-8: Εργασίες Μικρής Διάρκειας – Αποκλεισμός κλάδου εισόδου».