Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκηρύχθηκε το έργο επέκτασης υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Λαμία και Βόλο

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 26 Απριλίου 2020 20:42 Προκηρύχθηκε το έργο επέκτασης υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Λαμία και Βόλο

Φοιτητική εστία και κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προκήρυξη του διαγωνισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάθεση σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την επέκταση των υποδομών σε Λαμία και Βόλο.

Ειδικότερα, αφορά στην αστική ανάπλαση και αξιοποίηση του βιομηχανικού ακινήτου της Βαμβακουργίας στην Νέα Ιωνία Βόλου με τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων και κοινωνικών υποδομών, καθώς και την ανέγερση επίσης φοιτητικών εστιών και ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών στη Λαμία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 94.054.182,00 Ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο θα είναι 30 έτη.

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις 24 Απριλίου 2020.