Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας στη λειτουργία των σχολείων

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 05 Μαΐου 2020 13:34 Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας στη λειτουργία των σχολείων

Τι φοβούνται, τι ζητούν, τι ισχύει…

Ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων με πρώτη την επιστροφή των εκπαιδευτικών την Τετάρτη 6 Μαΐου, αυξάνονται οι διαμαρτυρίες και οι ενστάσεις σχετικά με την ύπαρξη ή όχι κινδύνων για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Εννοείται ότι υπάρχουν αρκετοί όροι, για το αν θα μπορούν όλοι οι εκπαιδευτικοί να γυρίσουν στο σχολείο, ομοίως και οι μαθητές στο σπίτι των οποίων υπάρχουν ηλικιωμένα άτομα.

Από την ΕΛΜΕ Φθιώτιδας λάβαμε το παρακάτω κείμενο σχετικά με την «Υγιεινή και Ασφάλεια για το άνοιγμα των Σχολείων»:

«Η ΕΛΜΕ Φθιώτιδας µε ανακοίνωσή της εξέφρασε τους προβληµατισµούς της για το άνοιγµα των σχολείων, τα προβλήµατα που θα προκύψουν, την προστασία της υγείας µαθητών, εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους αλλά και τις πιθανές σκοπιµότητες που έχει αυτή η απόφαση. Από τις ανακοινώσεις της υπουργού παιδείας φαίνεται να µη λαµβάνουν υπόψη τους ή να αγνοούν την κατάσταση των σχολείων σήµερα.

Α. Κτηριακές εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδοµή που, ανεξάρτητα από τις σηµερινές συνθήκες, µε διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων, παραµένουν σε απαράδεκτη κατάσταση. Μικρές αίθουσες αρκετές µε ανοίγµατα µόνο στην µία πλευρά, που δεν αερίζονται επαρκώς, προβληµατικές τουαλέτες που αντιστοιχούν σε µεγάλο πλήθος παιδιών, προαύλια που δεν επαρκούν ούτε για συνωστισµένα παιδιά αλλά και σχολεία µε λυόµενα αντί κανονικών αιθουσών διδασκαλίας. Κι ενώ η κυβέρνηση αντιφάσκει ανάµεσα στα 7 τ.µ. ανά µαθητή και τις «εντολές του υπουργείου παιδείας».

Β. 1. Εκπαιδευτικό προσωπικό είτε µεγάλο σε ηλικία (πάνω από 70% µεγαλύτερο των 50 ετών ενώ µικρότεροι των 40 το 5%) είτε µε νοσήµατα που του κατατάσσει στις ευπαθείς οµάδες. Το ηλικιακό θέµα οφείλεται στην αδιοριστία και την αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 που «δόµησαν» οι προηγούµενες κυβερνήσεις και ακολουθεί και η σηµερινή.

2. Εκπαιδευτικό προσωπικό εκτός τόπου µόνιµης κατοικίας (αναπληρωτές κτλ) αλλά και µετακινούµενοι σε πολλά σχολεία. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το ελληνικό κράτος έχουν ηµεροµηνία «λήξης» αλλά ως αναπόσπαστο κοµµάτι του κλάδου είναι αναγκαίοι ιδίως µετά την παράταση του εκπαιδευτικού έτους και των πανελλήνιων εξετάσεων.

Γ. Προσωπικό καθαριότητας µε απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς, χωρίς επαρκή µέσα στη διάθεσή τους και που αναλαµβάνουν υπηρεσία συνήθως µετά την αποχώρηση των µαθητών, προσωπικό που δεν επαρκεί όπως δεν επαρκούν ή δεν υπάρχουν τα µέσα ατοµικής προστασίας στις συνθήκες αυτές (µάσκες, καθαριστικά, σαπούνια, αντισηπτικάαλκοολούχα διαλύµατα κτλ).

Εφόσον η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει τα σχολεία πρέπει τόσο η ίδια και το υπουργείο παιδείας όσο και οι περιφέρειες και οι δήµοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να προστατεύσουν την υγεία των µαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Απαιτούµε:

Έκτακτη οικονοµική επιχορήγηση των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισµό. Να δίνονται δωρεάν µε κρατική ευθύνη όλα τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής υγιεινής (αλκοολούχα διαλύµατα, µάσκες, γάντια, κ.ά.). Να πραγµατοποιηθούν παντού απολυµάνσεις.

Πρόσληψη και µονιµοποίηση όλου του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας σε κάθε σχολείο, ώστε µετά από κάθε διάλειµµα να καθαρίζονται όλα τα σηµεία επαφής µετάδοσης του κορωνοϊού (π.χ. θρανία, πόµολα, κουπαστές, τουαλέτες κ.λπ.).

Να παρθούν µέτρα για την εφαρµογή των οδηγιών για τις αποστάσεις εντός τάξης.

Πραγµατοποίηση µαζικών τεστ ανίχνευσης του ιού στα σχολεία. Δηµιουργία, άµεσα, δοµών σχολικής υγιεινής και ασφάλειας µε τη στελέχωση όλου του απαραίτητου προσωπικού. Να ενισχυθούν οι δοµές ψυχοκοινωνικής στήριξης των µαθητών µε την πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά.)

Να υπάρχει ειδική µέριµνα για τη δωρεάν µετακίνηση των µαθητών, που αναγκάζονται να πηγαίνουν σε σχολεία µακριά από τη γειτονιά τους (π.χ. επιπρόσθετα δροµολόγια) ή από άλλες περιοχές (ΕΠΑΛ, Μουσικά κτλ).

Μέριµνα για τη µεταφορά των εκπαιδευτικών (µόνιµων και αναπληρωτών), που θα µετακινηθούν προς τις περιοχές που υπηρετούν, καθώς και για τη στέγαση και τη σίτισή τους µε ευθύνη του κράτους. Άµεση εξασφάλιση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού, που θα καλύψει τις αυξηµένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ειδικά µέτρα για τη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων (υγιεινή και ασφάλεια εξεταστικών και βαθµολογικών κέντρων, άρση των περιορισµών για την εξεταστική του Σεπτέµβρη για µαθητές που ασθένησαν κτλ).

Να προστατευτούν ιδιαίτερα οι ευπαθείς οµάδες (*όπως ορίζονται παρακάτω*). Παροχή ειδικής άδειας σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες. Να υπάρξει ειδική µέριµνα για τους συναδέλφους που έχουν σοβαρές ασθένειες, αλλά δεν εντάσσονται στις ευπαθείς οµάδες. Άδεια απουσίας από την εργασία σε γονείς εκπαιδευτικούς µε µικρότερα παιδιά, που δεν πηγαίνουν σχολείο. Να εξαιρεθούν από τα διδακτικά καθήκοντα όλοι οι εκπαιδευτικοί άνω των 60 ετών. Εξίσωση όλων των αδειών των αναπληρωτών µε αυτές των µόνιµων.

Καλούµε την κυβέρνηση, το υπουργείο παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβουν την ευθύνη τους και να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήµατα και τις διεκδικήσεις δεκάδων ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ.

Καλούµε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να προασπίσουν την υγεία τους, των µαθητών τους και των οικογενειών τους, απαιτώντας να τηρούνται όλα τα µέτρα προφύλαξης.

Ειδική Άδεια απουσίας Ευθαπών οµάδων και οµάδων αυξηµένου κινδύνου

Ευπαθείς οµάδες: υπάλληλοι που είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χηµειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση

Οµάδες αυξηµένου κινδύνου: Άτοµα µε βαριά καρδιοπάθεια. Άτοµα µε βαριά πνευµονοπάθεια. Άτοµα µε αρρύθµιστο σακχαρώδη διαβήτη. Καρκινοπαθείς υπό ενεργό χηµειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Μεταµοσχευµένοι ασθενείς υπό ενεργό ανοσοκαταστολή, που λαµβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρµακα. Χορηγείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και δεν αφαιρείται από την αναρρωτική άδεια που δικαιούνται οι ως άνω υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν προσµετρώνται σε όσους ασκούν εξ αποστάσεως εργασίας.

Αναρρωτική Άδεια Ειδικού Σκοπού

Υπάλληλοι σε προληπτική «καραντίνα» συνιστώµενη από τον ΕΟΔΥ. Χορηγείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και δεν αφαιρείται από την αναρρωτική άδεια που δικαιούνται οι ως άνω υπάλληλοι ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεµφθεί στην αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν προσµετρώνται σε όσους ασκούν εξ αποστάσεως εργασίας

Άλλες περιπτώσεις

Ασθενείς που δεν ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις

Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους αυτούς, σύµφωνα µε τις πάγιες κείµενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια) ή εναλλακτικά παροχή εκ µέρους τους αποκλειστικά εξ αποστάσεως εργασίας.

Υπάλληλοι που στο περιβάλλον τους έχουν ευάλωτες οµάδες

Στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού που υπηρετεί σε κάθε φορέα, θα ήταν δυνατό να εκτιµηθεί η ιδιαίτερη αυτή περίσταση από το αρµόδιο όργανο διοίκησης και να ανατεθεί στους υπαλλήλους αυτούς εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, µε όρους τέτοιους ώστε αφενός να διασφαλίζεται η προστασία των οικείων τους, αλλά αφετέρου να µην διακυβεύεται και η υγεία των λοιπών συναδέλφων, οι οποίοι λόγω του ως άνω χειρισµού ενδεχοµένως να πρέπει να παρίστανται διαρκώς στην Υπηρεσία.

Ειδική Άδεια απουσίας για υπαλλήλους µε τέκνα που φοιτούν έως την Γ΄ Γυµνασίου

Υπάλληλοι µε τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυµνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστηµα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών µονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους. Για κάθε τέσσερις (4) ηµέρες απουσίας, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, οι τρεις (3) ηµέρες καταγράφονται από την αρµόδια υπηρεσία ως δικαιολογηµένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθµού ή της σχολικής µονάδας όπου φοιτά τέκνο του/ της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η µία (1) ηµέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση µικρότερου χρονικού διαστήµατος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια. Η χρήση γίνεται από τον ένα γονέα (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020 Άρθρο 5)

Ε.Λ.Μ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς…

Διαβάστε και την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας για το άνοιγμα των σχολείων με τοςυ όρους του υπουργείου:

«Για άλλη μια φορά το Υ.ΠΑΙ.Θ και η κυβέρνηση επιλέγουν να προχωρήσουν σε αποφάσεις που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα κωφεύοντας στις απόψεις και στα επιχειρήματα που προβάλλουν οι εκπαιδευτικοί, και μάλιστα την ίδια ώρα που διατείνονται ότι η κυβέρνηση πορεύεται με γνώμονα τις απόψεις των επιστημόνων. Αποφασίστηκε το άνοιγμα των σχολείων στις 11 Μαΐου για τη Γ’ Λυκείου και στις 18 Μαΐου για τις υπόλοιπες τάξεις της Δευτεροβάθμιας.

Οι εκπαιδευτικοί μέσω της Ο.Λ.Μ.Ε προέβαλαν τις θέσεις τους αλλά η κ. Κεραμέως ούτε απαντήσεις έδωσε ούτε έλαβε αυτά που ειπώθηκαν υπόψη της.

Συγκεκριμένα η Ο.Λ.Μ.Ε ζήτησε να λειτουργήσουν τα σχολεία μόνο για την Γ’ Λυκείου, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν κενά στην ύλη που θα εξεταστούν οι μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις, και να συνεχιστεί για τις υπόλοιπες τάξεις η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, πλούσια πια σε εμπειρία που κατακτήθηκε με τον σκληρό προσωπικό αγώνα των εκπαιδευτικών. Βασικό για μας είναι να επανέλθουν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου σε μια στοιχειώδη κανονικότητα, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να λειτουργήσουν οι άλλες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεδομένου ότι:

  • Προς το παρόν και από όσα γνωρίζουμε δεν έχουν αλλάξει οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναστολή της λειτουργίας των σχολείων. Παρατηρείται δε μια αντίφαση. Ενώ διατείνεται η κυβέρνηση ότι τα παιδιά δεν αποτελούν πλέον υγειονομικές βόμβες, δίνει το δικαίωμα στους γονείς με υπεύθυνη δήλωσή τους να κρατήσουν τα παιδιά μακριά από τα σχολεία, εφόσον υπάρχουν στην οικογένεια άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
  • Οι σχολικοί χώροι στον τόπο μας και η σχολική υγιεινή από την άποψη των ανθρώπινων και υλικών πόρων δεν παρέχουν ένα αίσθημα ασφάλειας για την τήρηση των όρων ασφαλείας, όσο φιλότιμες προσπάθειες κι αν κάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση στην εφαρμογή των όρων ασφάλειας μεταξύ αυτών που θα πρέπει να τηρούνται γενικά και αυτών που θα πρέπει να τηρούνται στο σχολείο. (π.χ. χρήση μάσκας, υποχρεωτικό όριο απόστασης ανά άτομο κ.λπ.)
  • Οι αποστάσεις ασφαλείας στις αίθουσες και στα προαύλια είναι αδύνατο να τηρηθούν ακόμη και με τους μισούς μαθητές. Σε πολλές σχολικές μονάδες οι χώροι αυτοί δεν πληρούν βασικούς όρους (εμβαδόν, φυσικός αερισμός κ.λπ. ) ακόμη και σε συνθήκες κανονικότητας.
  • Το άνοιγμα των σχολείων για τις άλλες τάξεις, πλην της Γ Λυκείου, δεν υπαγορεύεται από κάποια εκπαιδευτική – διδακτική αναγκαιότητα. Τα μαθήματα που θα διδαχθούν οι μαθητές με την εκ περιτροπής παρουσία τους στο σχολείο για το χρονικό διάστημα από 18 Μαΐου μέχρι 12 Ιουνίου είναι ελάχιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόσθετο μαθησιακό αποτέλεσμα που να αντισταθμίζει το ρίσκο της επιλογής του Υ.ΠΑΙ.Θ. .Ένα ρίσκο που μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά η απαξίωση με την οποία μας αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση. Όχι μόνο δε λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική μας άποψη, αλλά ούτε καν η ίδια μας η υγεία. Καμία απάντηση δεν έχει να δώσει η κ. Κεραμέως για την υγεία και τη ζωή των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Πολύ δε περισσότερο για τους αναπληρωτές συναδέλφους μας που δεν έχουν καν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Θεωρούμαστε αναλώσιμοι και αντιμετωπιζόμαστε ως τέτοιοι κι αυτό δεν μπορεί παρά να προκαλεί όχι μόνο τη θλίψη μας αλλά και την οργή μας.

Ακόμη και τα πρακτικά προβλήματα της μετακίνησης των εκπαιδευτικών και της διαμονής τους στις πολλές περιπτώσεις, καθώς διαμένουν σε χώρους φιλοξενίας που είναι κλειστοί, δεν αφορούν το Υ.ΠΑΙ.Θ. Να επισημάνουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Ευρυτανία διαμένουν σε ξενώνες και ξενοδοχειακές μονάδες που δεν βρίσκονται λόγω των μέτρων σε λειτουργία. Στο Δήμο Αγράφων το ποσοστό αυτό φτάνει στο 80%.

Σε αυτό το πρόβλημα πρέπει άμεσα να απαντήσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κι ας κινηθούν οι αρμόδιοι, προκειμένου και το Υ.ΠΑΙ.Θ να έρθει στην καθ’ ημάς πραγματικότητα.

Εν κατακλείδι η επάνοδος στα σχολεία πρέπει να γίνει με τους όρους εκείνους που θα εξασφαλίζουν σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς το αίσθημα της ασφάλειας και της προστασίας στη βάση ενός σχεδίου αξιόπιστου και εφαρμόσιμου.

Αυτό είναι το δικό μας αίτημα που, δυστυχώς, το Υ.ΠΑΙ.Θ με τις μέχρι τώρα αποφάσεις του δεν ικανοποιεί.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: Αργά το βράδυ του Σαββάτου έφτασε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προωθήθηκε στα σχολεία τη Δευτέρα το πρωί, εντολή του Υ.ΠΑΙ.Θ να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία την Τετάρτη 6/5/2020. Μετά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση χωρίς διαδίκτυο το Υ.ΠΑΙ.Θ προωθεί και τον διακτινισμό των εκπαιδευτικών.»

Πρόγραμμα δράσης της ΟΛΜΕ για την επαναλειτουργία των σχολείων

Το ΥΠΑΙΘ εξακολουθεί να αδιαφορεί για τις προτάσεις της ομοσπονδίας, τόσο όσον αφορά στο κατατεθέν νομοσχέδιο όσο και στα ζητήματα που ανακύπτουν από την επαναλειτουργία των σχολείων. Εξακολουθεί να μην παίρνει κανένα μέτρο προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα υγειονομικής προστασίας, όπως αυτά εκφράστηκαν στο υπόμνημα της ΟΛΜΕ (30.4.20) και ταυτόχρονα καλεί τους εκπαιδευτικούς, με οδηγία που εστάλη Σάββατο βράδυ, να παρουσιαστούν στα σχολεία τους στις 6 Μαΐου, παρότι η σχετική ΚΥΑ αναφέρει ρητά ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά μέχρι τις 10 Μαΐου.

Παρά τις δηλώσεις αρκετών λοιμωξιολόγων, που θεωρούν επικίνδυνη την επαναλειτουργία των σχολείων, παρά τις ελλείψεις σε ατομικά μέτρα προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά) στα σχολεία, παρά το γεγονός ότι στα περισσότερα σχολεία δεν έχουν γίνει απολυμάνσεις, παρά το ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες κτιριακές υποδομές (αίθουσες με τα απαραίτητα τετραγωνικά μέτρα), παρά το ότι δεν έχουν προβλεφθεί άδειες για τους εκπαιδευτικούς που έχουν ασθένειες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΦΕΚ του ΥΠΕΣ ή άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, ούτε υπάρχει μέριμνα για τις άδειες ειδικού σκοπού των αναπληρωτών, το ΥΠΑΙΘ καλεί τους εκπαιδευτικούς νωρίτερα στα σχολεία και επιμένει στο άνοιγμα Γυμνασίων και Α και Β Λυκείου, παρά την αντίθετη πρόταση της ΟΛΜΕ.

Ταυτόχρονα, η απόφαση του ΥΠΑΙΘ να καλέσει τους εκπαιδευτικούς να παραστούν στα σχολεία από τις 6 Μαΐου ακυρώνει στην πράξη την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αποκλείοντας τους μαθητές του Γυμνασίου και Α και Β Λυκείου από κάθε μαθησιακή διαδικασία για 2 βδομάδες. Καλούμε το ΥΠΑΙΘ έστω και τώρα να αναθεωρήσει την απόφαση για άνοιγμα των Γυμνασίων, της Α και Β Λυκείου και την απόφαση να παραστούν οι εκπαιδευτικοί στις 6 Μαΐου στα σχολεία. Για τις 11 Μαΐου, ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων της Γ λυκείου, να λάβει τα απαραίτητα ατομικής προστασίας για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Προκηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας για την Τετάρτη 6 Μαΐου για τις 3 πρώτες ώρες του ημερήσιου και του εσπερινού ωραρίου και καλούμε τις ΕΛΜΕ να προκηρύξουν 3ωρες στάσεις εργασίας για το υπόλοιπο του ωραρίου ως πρώτο βήμα αντίδρασης τόσο για το άνοιγμα των σχολείων όσο και για το κατατεθέν νομοσχέδιο. Εάν το ΥΠΑΙΘ δεν ανακαλέσει την απόφαση να παραστούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία από αυτήν τη βδομάδα καλούμε όσους συναδέλφους ανήκουν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους σε ευπαθείς ομάδες να κάνουν χρήση των προβλεπομένων αδειών (ειδικού σκοπού, αναρρωτικές, κανονικές) για τις 7 και 8 Μαΐου.

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να συνεδριάσουν με τηλεδιάσκεψη την τρέχουσα βδομάδα και να καταγράψουν εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις ανοίγματος των σχολείων με βάση το σχετικό υπόμνημα της ΟΛΜΕ (30.4.20) και τους κανόνες του ΕΟΔΥ.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις:

· Να αποσταλεί άμεσα επιστολή από το σύλλογο διδασκόντων στους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών, που θα τους ενημερώνει για όλα τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.

· Να αποσταλεί επιστολή στις ΔΔΕ με τις καταγεγραμμένες ελλείψεις που αφορούν σε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, απευθύνοντάς τους επίσημο ερώτημα για το αν και με ποιο τρόπο θα συνεχιστεί η λειτουργία του σχολείου τους. Κανένα σχολείο να μην συνεχίσει την λειτουργία του, αν δεν λάβει επίσημη ενυπόγραφη απάντηση από τη ΔΔΕ, που να διαβεβαιώνει ότι δε συντρέχει κανένας κίνδυνος για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους, από τη λειτουργία του σχολείου, παρά τις καταγεγραμμένες ελλείψεις.

Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν υλοποιούμε την προφορική εντολή περί ζωντανής αναμετάδοσης των μαθημάτων.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com