Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άλλα πέντε οχήματα στον αστυνομικό στόλο της Περιφέρειας Στερεάς

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 19:32 Άλλα πέντε οχήματα στον αστυνομικό στόλο της Περιφέρειας Στερεάς

Παρελήφθησαν εβδομήντα (70) νέα οχήματα υπηρεσιακού χρωματισμού, τα οποία εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα οχήματα αυτά αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά κατανέμονται:

• 20 στην Πελοπόννησο,

• 15 στην Αττική,

• 9 στη Θεσσαλονίκη,

• 6 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

• 5 στη Στερεά Ελλάδα,

• 4 στη Δυτική Μακεδονία,

• 4 στα Ιόνια Νησιά,

• 4 στην Ήπειρο και

• 3 στο Βόρειο Αιγαίο.

Σημειώνεται ότι από αρχές του έτους έχουν παραληφθεί συνολικά 564 οχήματα