Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Χρήματα στο ταμείο του Δήμου Λαμιέων για επισκευή σχολικών κτιρίων

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020 09:54 Χρήματα στο ταμείο του Δήμου Λαμιέων για επισκευή σχολικών κτιρίων

Από το υπουργείο Εσωτερικών δόθηκε η εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Λαμιέων (Ν. Φθιώτιδας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (3η δόση).

Το ποσό, που μεταφέρθηκε από τον ειδικό  λογαριασμό του Υπουργείου «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων», προς το Δήμο Λαμιέων είναι, ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρα λεπτά (93.199,94 €).