Πυροσβεστικό όχημα αγοράζει ο Δήμος Λοκρών

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020 17:53 Πυροσβεστικό όχημα αγοράζει ο Δήμος Λοκρών

Προϋπολογισμού 37.000 ευρώ…

Την πρόθεση του να αγοράσει ένα καινούριο πυροσβεστικό ηµιφορτηγό όχημα 4x4 με πλήρες αντλητικό συγκρότηµα πυρόσβεσης (ως υπερκατασκευή), ενδεικτικού προϋπολογισµού 37.000,00€, δημοσίευσε ο Δήμος Λοκρών.

Το προς προµήθεια όχηµα θα πρέπει, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να φέρει τους προβλεπόµενους καθρέπτες, ηχητικό σώµα, κίτρινο φάρο, φωτιστικά σώµα για την οπισθοπορεία και κατά µήκος των δύο πλευρών θα αναγράφεται µε µεγάλα γράµµατα ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ και µε µικρότερα Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, επίσης θα υπάρχει κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκατ. περιφερειακά σε όλο το όχηµα.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών που βρίσκεται στην Αταλάντη, στην Πλατεία ∆ηµαρχείου 1, από την τριµελή επιτροπή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, την Πέµπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:30 π.µ.(Λήξη παραλαβή Προσφορών την Πέµπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.µ.).

Αναλυτικά ΕΔΩ.

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση