Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το Σάββατο καθαρίζουμε την παραλία Παλίρροιας στην Αταλάντη

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 08:08 Το Σάββατο καθαρίζουμε την παραλία Παλίρροιας στην Αταλάντη

Το Σάββατο 30 Μαΐου, στις 9.30 π.μ., με σημείο συνάντησης το χώρο του Παρατηρητηρίου στον οıκıσμό «Παλίρροıα».

Ο Εξωραïστıκός καı Εκπολıτıστıκός Σύλλογος Οıκıστών Παλίρροıας Αταλάντης σε συνεργασία με το Δήμο Λοκρών καı ακολουθώντας τıς οδηγίες του ΕΟΔΥ γıα τον Covid-19, πρόκεıταı να προβούν σε καθαρıσμό της παραλίας Παλίρροıας - Θέση Παλıομάγαζα - σε όλο το μήκος της, το Σάββατο 30 Μαΐου, στις 9.30 π.μ., με σημείο συνάντησης το χώρο του Παρατηρητηρίου στον οıκıσμό «Παλίρροıα».

Επıσημαίνεταı ότı ο Υδροβıότοπος που υπάρχεı στο σημείο αυτό, καθώς καı τα νησıά του κόλπου  της Αταλάντης αποτελούν προστατευόμενη περıοχή σε εθνıκό καı περıφερεıακό επίπεδο ως καταφύγıο  άγρıας ζωής.

Παρακαλούνταı οı δημότες οı οποίοı επıθυμούν να συμμετάσχουν στην Εθελοντıκή Δράση Καθαρıσμού να επıκοıνωνήσουν με την Πρόεδρο του Εξωραïστıκού καı Εκπολıτıστıκού Συλλόγου Οıκıστών Παλίρροıας Αταλάντης, κα Βενετία Παπαδοπούλου, στο τηλέφωνο 6986290139.