Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το Νοέμβριο οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 11:01 Το Νοέμβριο οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, έτους 2020, πρόκειται να διενεργηθούν κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 για την πιστοποίηση της γνώσης όλων των εξεταζόμενων γλωσσών.

Αυτό που αναμένουμε είναι να ανακοινωθεί η Προκήρυξη των εξετάσεων για τη λήψη του ΚΠγ, έτους 2020, με τον καθορισμό του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Θυμίζουμε ότι αφορά τις γλώσσες της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Τουρκικής και Ισπανικής και για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Τουρκική και Ισπανική

γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Τουρκική και Ισπανική.