Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Λοκρών: «Νέα αρχή» σε παιδικούς και ΚΔΑΠ

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 08:44 Δήμος Λοκρών: «Νέα αρχή» σε παιδικούς και ΚΔΑΠ

Από σήμερα 1η Ιουνίου επαναλειτουργούν οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ στο Δήμο Λοκρών μετά την αναστολή της λειτουργίας τους για την αποφυγή της διασποράς της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Για τους Παιδικούς Σταθμούς, λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, δηλαδή με εκ περιτροπής λειτουργία σε περίπτωση που τα παιδιά υπερβαίνουν σε αριθμό τα 15 ανά αίθουσα ή σε καθημερινή βάση σε περίπτωση που ο αριθμός των παιδιών είναι μικρότερος από 15 ανά αίθουσα. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής και της προβλεπόμενης απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των παιδιών, στο πλαίσιο του εφικτού.

Για τα ΚΔΑΠ, οι προδιαγραφές λειτουργίας περιγράφονται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εστιάζουν κυρίως σε θέματα που αφορούν στην τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής και αποστάσεων (1,5 μέτρου μεταξύ των παιδιών), την προσέλευση και τη μεταφορά των παιδιών, τον επιμερισμό τους σε μικρές ομάδες ανά τμήμα (με μέγιστο τα 15 παιδιά) και τους όρους χρήσης εξοπλισμού και παιχνιδιών. Τέλος, η εγκύκλιος περιλαμβάνει πρωτόκολλο διαχείρισης για το ενδεχόμενο εμφάνισης ύποπτου κρούσματος ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου αναστολή λειτουργίας των δομών.