Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Απέναντι στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας η Κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 09:24 Απέναντι στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας η Κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Την έντονη αντίθεσή της στις διατάξεις του Νομοσχεδίου της Παιδείας που αποκλείουν τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το Διοικητικό προσωπικό από τα εκλογικά σώματα ανάδειξης των αρχών διοίκησης των Α.Ε.Ι., εκφράζει σύσσωμη η κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μια σειρά ψηφισμάτων από τους εργαζόμενους, διδάσκοντες και την Πρυτανεία του Ιδρύματος.

Ειδικότερα:

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

για το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Τα Πανεπιστήμια είναι ένας οργανισμός που για να λειτουργήσει ομαλά και πετυχημένα συνδράμουν εξίσου όλοι οι κλάδοι εργαζομένων σε αυτό, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και Διοικητικοί Υπάλληλοι (ΔΥ).

Αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας αποκλείει ιστορικά για δεύτερη φορά από το 1982 όλες τις κατηγορίες εργαζομένων στα Πανεπιστήμια, πλην των ΔΕΠ, από τα εκλογικά σώματα ανάδειξης των αρχών διοίκησης των ΑΕΙ.

Εργαζόμενοι που τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί μειώσειςαποδοχών καιαναγκάζονται συχνά να υποστηρίζουν με επιπλέον εργασία υποστελεχωμένες δομές και τμήματα λόγω της μη προκήρυξης νέων θέσεων εργασίας, δέχονται τώρα το τελειωτικό χτύπημα της απαξίωσης της συμβολής και του ρόλου τους.

Το νομοσχέδιο αυτό δεν πρέπει να περάσει.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:    ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 93/04-06-2020 συνεδρίασή του, συζήτησε επί των προτεινόμενων διατάξεων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση και θεωρεί επιζήμιο για την θεσμική λειτουργία του πανεπιστημίου τον αποκλεισμό των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ καθώς και των διοικητικών υπαλλήλων από την εκλογική διαδικασία των οργάνων διοίκησης των ιδρυμάτων. Ο αποκλεισμός αυτός είναι αντιδημοκρατικός και αντι-ακαδημαϊκός καθώς στερεί από συναδέλφους με σημαντική συμβολή στο διδακτικό και ερευνητικό έργο των ιδρυμάτων τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εκλογή οργάνων διοίκησης και άρα να συνδιαμορφώνουν τη φυσιογνωμία των ακαδημαϊκών μονάδων των ΑΕΙ.

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Απόσπασμα Απόφασης σχετικά με το Σχέδιο Νόμου και βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι 6/5/2020

…..Σύμφωνα με το άρθρο 62, το εκλεκτορικό σώμα των πρυτανικών εκλογών συρρικνώνεται αποκλειστικά στα μέλη ΔΕΠ. Αποκλείει και τους διοικητικούς υπαλλήλους και  ακόμη και τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, διεξάγουν έρευνα ή/και έχουν καταλυτικό ρόλο στη λειτουργία των εργαστηρίων.  Τα πανεπιστήμιά μας διοικούνται και στο ακαδημαϊκό και στο διοικητικό μέρος από τις πρυτανικές αρχές. Επομένως δικαίωμα ψήφου στις εκλογές πρέπει να έχουν όλοι, έστω και με ποσόστωση όπως ήταν μέχρι σήμερα. Ο ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ δεν θα πρέπει να κολακευτούν από αυτό το «προνόμιο» που τους δίνει το νομοσχέδιο και να καταλάβουν ότι η δημοκρατική εκπροσώπηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στις εκλογές των πρυτανικών αρχών είναι αδιαπραγμάτευτη. …..