Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διά περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 10:08 Διά περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας

Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και από ώρα 10:00’ πμ μέχρι τις 11:00’ πμ, συνεδριάζει διά περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας.

Οι τοποθετήσεις επί των εφτά θεμάτων της ημερήσια διάταξης θα γίνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολή σε προκαθορισμένο e-mail.

Στα θέματα περιλαμβάνεται η προμήθεια ειδικών οχημάτων, καθώς και η πρόσληψη επτά (7) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ 1ο: Περί εισήγησης οικονομικής επιτροπής για αναμόρφωση-τροποποίηση πρ/σμού οικον. έτους 2020

ΘΕΜΑ 2ο: Περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας στην πρόσκληση με κωδικό 60, της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, για τη «Δημιουργία Πράσινων Σημείων»

ΘΕΜΑ 3ο: Περί έγκρισης πρακτικών κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

ΘΕΜΑ 4ο: Περί έγκρισης πρακτικών κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

ΘΕΜΑ 5ο: Περί έγκρισης 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σ.Σ. ΜΠΡΑΛΟΥ»

ΘΕΜΑ 6ο: Περί πρόσληψης επτά (7) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και συγκεκριμένα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΘΕΜΑ 7ο: Περί ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο 1.Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού αυτοκίνητου 4χ4 (ίδιοι πόροι) 2.Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)