Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεργασία ΔΕΔΑ–ΕΔΑ Αττικής για την ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου σε Λαμία – Στερεά

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 11:50 Συνεργασία ΔΕΔΑ–ΕΔΑ Αττικής για την ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου σε Λαμία – Στερεά

Δύο νέοι σταθμοί Λειτουργίας και Συντήρησης σε Λαμία και Οινόφυτα…

Υπεγράφη από τη ΔΕΔΑ και την ΕΔΑ Αττικής η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, με τις δύο εταιρείες να θέτουν ως στόχο την ταχύτερη επέκταση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικτύων διανομής σε όλη τη χώρα, προς όφελος των καταναλωτών και των τοπικών κοινωνιών.

Η Σύμβαση Service Level Agreement (S.L.A), η οποία εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ, προβλέπει την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της ΔΕΔΑ στην ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις γεωγραφικές περιοχές Λαμίας, Θήβας, Οινοφύτων – Ριτσώνας, Χαλκίδας, Αγίων Θεοδώρων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη δύο νέων σταθμών Λειτουργίας και Συντήρησης στη Λαμία και τα Οινόφυτα.

Οι διοικήσεις των δύο επιχειρήσεων συμφώνησαν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, τεχνογνωσίας και εμπειρίας, αποσκοπώντας στη διαρκή βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των αγωγών φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια.