Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Καμένα Βούρλα: Εθελοντική ομάδα πυρασφάλειας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 20:02 Καμένα Βούρλα: Εθελοντική ομάδα πυρασφάλειας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινότητας Καμένων Βούρλων Δημήτρη Καραμανώλη, δημιουργείται εθελοντική οµάδα πυρασφάλειας και αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα στο τελευταίο συμβούλιο (9/6) της Κοινότητας και θα αποτελείται από τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου Καµένων Βούρλων (Καραµανώλης ∆ηµήτριος, Καλογήρου Αντώνιος, Καταραχιάς Αχιλλέας, Γκολφοµήτσος Ιωάννης, Γκολφοµήτσος Αθανάσιος, Μπαλτάς Χρήστος, Τσιτίνη Ασηµίνα), τον Αντιδήµαρχο Αντύπα Αντύπα, τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Πενταλιό Λεωνίδα και Τρίγκα Βασίλειο, τον δηµότη Λιακόπουλο ∆ηµήτριο, καθώς και από όποιον άλλο δηµότη και κάτοικο των Καµένων Βούρλων που επιθυµεί να συµµετάσχει