Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Λοκρών: Προχωράει ο διαγωνισμός για την προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 09:49 Δήμος Λοκρών: Προχωράει ο διαγωνισμός για την προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος

Συνεδριάζει την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 στις 14:00’ σε αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αταλάντης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι έξι (6) με ένα εξ αυτών να αφορά την έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας πυροσβεστικού ημιφορτηγού οχήματος 4×4.

Όλα τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση μελέτης και Καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση όλων  των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών, για ένα έτος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας πυροσβεστικού ημιφορτηγού οχήματος 4×4 πλήρες με αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης (ως υπερκατασκευή), ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.000,00€.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 5ο:Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 6ο:Αποδοχή δωρεάς